Sjöpolisen ger stöd till protesterna mot promillelagen!

Båtfolket som protesterar mot detta förmynderi och resursslöseri med våra knappa brottsbekämpande resurser tackar sjöpolisen för detta belägg att promillelagen är onödig.
Kan vi hoppas att även Kustbevakningen visar en smula civilkurage?

Sajten söker ny person som kan hantera denna WorldPress sajt då vår tidigare person inte längre har möjlighet efter 13 år.
Det är inte särskilt ofta.
Kontakta alltom02promillepasjon@gmail.com

 2023 – VAR STÅR VI NU?

VIKTIGT! VI BER DIG ATT TILLSKRIVA johan.hilmertz@regeringskansliet.se  och eller justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se OCH STÖTA PÅ.
Bakgrund.
Morgan Johansson via ett 
hovrättsråd tillsatte en utvärdering/utredning via ett hovrättsråd 2019.
Alltom02 blev då kontaktad av högt insatt riksdagsledamot då i opposition som nämnde att Morgan
har riggat utredningen.
Organisationen båtfolket.se fick liknande tips från sina kontakter, ”ett beställningsverk”. 
Alltom02 inledde då ett samarbete med Transportstyrelsen (TS) för att göra en överskådlig fallstudie.
När Morgan Johansson samt utredaren, ett hovrättsråd, presenterade utredningen så kunde det då snabbt konstateras att utredningen är ett beställningsverk. I korhet;
En stor del av de som omkommer har varit alkohol-påverkade och inte en försumbar andel av dem, 16 procent [20st över 8 år, 2,5 offer/år] har haft förhållandevis låga alkoholhalter (upp till 0,5 promille) i blodet.
Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss”. 
Det ”tydliga sambandet ser i verkligheten ut så här av de 20st;
6st har jäst i vattnet så att lite laglig alkohol har bildats. 14 kvar.
9st är under 0,2 promille, 5 kvar.
2st är förtöjda segelbåtar, båda med 0,48p. 3 kvar.
1 roddbåt med 0,21p. 2 kvar.
1 förtöjd båt med 0,25p. 1kvar och det är en båt under under 15knop med 0,26p i en insjö.
Kvar är noll i samband. Att utredningen bevisligen är ett beställningsverk visar epost korrespondens mellan utredare och TS där utredaren uttryckligen frågar om det i statistiken finns några offer som jäst och bildat alkohol? – Nej svarar TS och i utredningen står; ”Enligt företrädare för TS hade ingen av de i statistiken redovisade omkomna med alkohol i kroppen legat så länge i vattnet att alkoholen hade kunnat bildats efter döden”. För utredaren uppstod här ett dilemma – hur tillmötesgå sin beställare justitieminister Morgan Johansson? Det finns inga offer denne hade att utreda, då får man ta man haver och försöka bluffa vilket säkerligen hade gått hem om inte Alltom02 blivit förvarnad.

SWEBOAT mars 2020: ”Sweboat mycket kritisk till utvärdering om sjöfylleri” 
Båtfolket och denna sajt tillskriver berörda, inget svar. 
Båtfolket tillskriver Civilutskottet 2 gånger som inte bara struntar i att svara utan även avslår motioner mot lagen med stöd av en nyligen gjord utredning (fast de då vet att den är ett beställningsverk) samt att det hos Justitiedepartementet pågår en en utvärdering av beställningsverket till utredning.
DETTA ÄR ÄNNU EN ”BLÅSNING”!
Alltom02 tillskriver Elin Tysklind på justitiedepartmentet  juni 2021som har uppdraget att granska beställningsverket som svarar; Ärendet bereds i regeringskansliet. Jag har inte möjlighet att närmare kommentera uppgifterna i mailet. Vänliga hälsningar Elin.
Tillskriver Elin i september igen 2021 som svarar;
Uppdraget att utreda och utvärdera vissa frågor avseende trafikbrott och sjöfylleri tillsattes i augusti 2018. Uppdraget presenterades i november 2019 genom departementspromemorian Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22). Promemorian har remitterats och ärendet bereds fortsatt i Regeringskansliet.

Jag är ansvarig handläggare på straffrättsenheten för frågor om trafikbrott och sjöfylleri, inklusive den aktuella utredningen. Jag kan återkomma till dig när jag har närmare besked att lämna i ärendet.

 Vänliga hälsningar
Elin

Elin Tysklind
Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
Straffrättsenheten (Ju/L5)
103 33 Stockholm
Tfn +46 8 405 81 16
Mobil +46 72 211 32 46
elin.tysklind@regeringskansliet.se
www.regeringen.se
—————————————————————
En Johan Hilmertz på Justitiedepartementet svarar sedan Alltom02 i februari 2022 med samma papegojsvar; 
Tack för ditt mejl. Ärendet bereds i Regeringskansliet. Jag har inte möjlighet att lämna närmare besked än så eller i övrigt kommentera innehållet i ditt mejl.
Mvh Johan Hilmertz.

Alltom02 tillskriver Hilmertz i augusti 2023 som nu vägrar svara på de 3 frågorna,
1. När påbörjades deras arbete, 2 , hur långt har det fortskridit, 3, när ska det vara klart?
Alltom02 gör då en film om saken samt med en debatt mellan Morgan Johansson och moderaten Lars Beckman. det är skrämmande hur Morgan så skickligt far med osanningar! 

VI BER DÄRFÖR DIG ATT TILLSKRIVA johan.hilmertz@regeringskansliet.se  och eller justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se OCH STÖTA PÅ.

 

Ska sajten www.alltom02promillepasjon.se vara kvar så behövs sponsring till den som kan sköta den, (dvs inte jag.) Swisha honom gärna.

Sponsra hemsidan!

Ska sajten www.alltom02promillepasjon.se vara kvar så behövs sponsring till den som kan sköta den (webmastern). Swisha gärna.

Tack för era frågor och inspel!

Centerpartiet vill att den av riksdagen beställda utredningen om den nuvarande sjöfyllerilagen ska slutföras för att bedöma hur den påverkat säkerheten och rättssäkerheten till sjöss. En av våra riksdagsledamöter, Johan Hedin, lämnade redan 2017 in en motion som uppmanade till att lagen skulle utvärderas. I den motionen skrev han att det inte är ”alldeles självklart att en strikt promillegräns stärker säkerheten till sjöss. Det är heller inte alldeles självklart att en sådan gräns ska vara samma som den för bilkörning. Regeringen bör därför utvärdera sjöfyllerilagen utifrån dessa förutsättningar”. Lagens
utformning, dess syfte och vilka effekter den haft måste vara utgångspunkten för en utvärdering. Om inte syftet med lagen uppnås så är det naturligt att se hur den kan utformas för att bättre göra det.

Vi tackar för materialet ni skickat oss, vi tar med oss det!

Vänliga hälsningar,

Linnéa

Här kommer svar på era frågor:

1. På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?
Vi har inga planer på att ändra sjöfyllerilagen under kommande mandatperiod.

2. Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?
Det har på riksdagens begäran gjorts en utvärdering och vi har inga planer på att någon ny utvärdering ska genomföras.

3. Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille. Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.
Vi har inga planer på att förändra promillegränserna för sjöfylleri.

Hälsningar
Richard Rosander | Politisk sekreterare
Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Inget svar.

Liberalerna

Inget svar. Men den här flmen säger egentligen allt…

Sverigedemokraterna

Inget svar.

Moderaterna

Inget svar.

Kristdemokraterna

Inget svar.

Vänsterpartiet

Inget svar.

Justitieminister Morgan Johansson & SBU vill inte rädda liv på sjön. Varför?

Inte sedan justitieminister Geijer med sina prostituerade eller Bodström som vägrade drogtestas har en justitieminister blivit så pass avslöjad som nu i denna film.

Morgan Johansson kommer sannolikt komma undan här då de övriga partierna redan innan lagen sjösattes var väl medvetna om att lagen kommer missa offren på sjön (Johan Pehrson i SR/Ekot 2009 i filmen).

Varför?

De är medvetet delaktiga till att lagen aldrig skulle omfatta offren på sjön. Att rättsväsendet påpekade i remissrundan – detta liknar ju mest nykterhetspolitik – kunde förmå politikerna att ändra sig och rikta lagen dit de visste var offren med alkohol finns.
Allt med dimridån – att öka trafiksäkerhet på sjön.

Medlemmar i SBU  ifrågasätter styrelsens agerande

Läs allt om SBU’s agerande här

Viktiga artiklar

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Rekommenderade artiklar

Aktuellt. Professorer DN debatt: "Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna" F.d chef sjöfartsverkets räddningstjänst: Nykterhetspolitiska skäl försämrar sjösäkerheten. Grav kritik från Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt Journalisterna...

Aktuellt

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Moralistmyteri på SBU-skutan…

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars - "Bort med lagen!"  Klicka på bilden för artikel SKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK...

Mediaarkivet

Mediaarkivet

Sjöfyllerilagen från 2010 är ett fullständigt haveri, och ett skräckexempel på just slarvig nykriminalisering. Tipsa gärna alltom02 om något du anser bör hamna här. alltom02promillepasjon(a)gmail.com Artikel från 2012 men högaktuell. "När Kustbevakningen påstår att...

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Kärnfakta om justitieministerns utredning. (från sidan 182 och framåt). Utredningen är behäftad av brister och sakfel.Vi lyfter här en av flera och låter remisser med mera angående utredningen tala sitt tydliga språk om de övriga bristerna/felen.   Sid 233: Det...