Sjöpolisen ger stöd till protesterna mot promillelagen!

Båtfolket som protesterar mot detta förmynderi och resursslöseri med våra knappa brottsbekämpande resurser tackar sjöpolisen för detta belägg att promillelagen är onödig.
Kan vi hoppas att även Kustbevakningen visar en smula civilkurage?

Justitieminister Morgan Johansson & SBU vill inte rädda liv på sjön. Varför?

Inte sedan justitieminister Geijer med sina prostituerade eller Bodström som vägrade drogtestas har en justitieminister blivit så pass avslöjad som nu i denna film.

Morgan Johansson kommer sannolikt komma undan här då de övriga partierna redan innan lagen sjösattes var väl medvetna om att lagen kommer missa offren på sjön (Johan Pehrson i SR/Ekot 2009 i filmen).

Varför?

De är medvetet delaktiga till att lagen aldrig skulle omfatta offren på sjön. Att rättsväsendet påpekade i remissrundan – detta liknar ju mest nykterhetspolitik – kunde förmå politikerna att ändra sig och rikta lagen dit de visste var offren med alkohol finns.
Allt med dimridån – att öka trafiksäkerhet på sjön.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

I december blev justitieministern prickad av KU och nu begår justitieministern exakt samma misstag!

Läs mer här!

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen.

Artiklarna förklarar:

Har ledningen för SBU medlemmarnas mandat?

Tidningen Skärgården 27 aug 2020

Svenska Båtunionen svarar:
JA, styrelsen har medlemmarnas mandat!

Tidningen Skärgården 17 sep 2020

SBU riskerar sin trovärdighet.

Tidningen Skärgården 29 okt 2020

Alltom02 försökt få till en dialog med SBU med stöd av denna tidslinje och artiklarna.

Innan artikeln publicerades erbjöds SBU att kommentera den – vilket de valt att inte göra.

Alltom02 har även informerat SBU styrelse efter att SBU gett sitt stöd till utredningen då Alltom02 avslöjade att utredaren i sin rekommendation att promillelagen att den ska förbli oförändrat så lutar sig utredaren på dem som legat länge i vattnet så att en laglig mängd promille har bildats, offer som har båtar som inte alls omfattas av lagen, förtöjda båtar och dem för övrigt med lagliga promille. Om dessa skriver utredaren samt försvarar lagen med:

”Dessa utgör en inte försumbar andel 16% och att de utgör ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss.”

Varför utredaren som satt på fakta har lyckats förändrat den så grovt kräver en förklaring.
Vare sig Transportsstyrelsen eller utredaren vill dock kommentera.

I utredningen står även att de som legat i vattnet och därmed bildat en laglig promillenivå att de ska inte ingå i de 16% – men ändå gör de det.
Att felet ska ligga hos Transportstyrelsen (TS) som tar på sig skulden stämmer inte heller.
Alltom02 har av justitiedepartementet begärt ut all epost och TS uppgifter är korrekta.
Tidningen Skärgården i juli kontrollerar Alltom02:s uppgifter och finner att de stämmer.

Alltom02 har även som SBU:s medlemmar i artikeln informerat SBU:s styrelse att de har möjlighet ändra sitt stöd/svar till justitiedepartementet.

SBU står med den drucknes envishet än så länge fast vid sitt stöd av utredningen och hänvisar till vad de anser har gett dem rätten att gå ifrån medlemmarnas beslut från Båtriksdagen 2012 – en Båtlivsundersökning från 2015.

Denna ”rätt” att köra över sina medlemmar som styrelsen lutar sig på formulerar styrelsen så här i Båtliv i augusti 2020:

– En krönika utan alkohol känns lite torr och SBU:s hantering och svar till promilleutredaren var motsägelsefullt, vilket har retat upp både båtägare och klubbar. Det har hänvisats till båtriksdagsbeslut som inte följts vid olika tillfällen men äldre beslut lär inte sägas upp utan det är senaste beslut i samma fråga som gäller. Man får heller inte glömma att i 2015 års båtlivsundersökning finns några frågor om promillelagen. Det visar sig att cirka 83 % av hushåll med båt och 77 % av ägare med båt som omfattas av lagen är positiva till lagen. Siffror som också borde kunna appliceras på SBU medlemstock och därmed ge stöd för SBU:s svar till utredaren om att behålla 0,2 promille även i fortsättning.

Läs hela artikeln här!

Viktiga artiklar

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Rekommenderade artiklar

Aktuellt. Professorer DN debatt: "Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna" F.d chef sjöfartsverkets räddningstjänst: Nykterhetspolitiska skäl försämrar sjösäkerheten. Grav kritik från Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt Journalisterna...

Aktuellt

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om ”utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Moralistmyteri på SBU-skutan…

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars - "Bort med lagen!"  Klicka på bilden för artikel SKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK...

Mediaarkivet

Mediaarkivet

Sjöfyllerilagen från 2010 är ett fullständigt haveri, och ett skräckexempel på just slarvig nykriminalisering. Tipsa gärna alltom02 om något du anser bör hamna här. alltom02promillepasjon(a)gmail.com Artikel från 2012 men högaktuell. "När Kustbevakningen påstår att...

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Justitieministerns så kallade ”utredning”.

Kärnfakta om justitieministerns utredning. (från sidan 182 och framåt). Utredningen är behäftad av brister och sakfel.Vi lyfter här en av flera och låter remisser med mera angående utredningen tala sitt tydliga språk om de övriga bristerna/felen.   Sid 233: Det...