Sjöpolisen ger stöd till protesterna mot promillelagen!

Båtfolket som protesterar mot detta förmynderi och resursslöseri med våra knappa brottsbekämpande resurser tackar sjöpolisen för detta belägg att promillelagen är onödig.
Kan vi hoppas att även Kustbevakningen visar en smula civilkurage?

Är promillelagen på sjön en framgång?

Kärnfakta promillelagen på sjön

R

Ja!

Säger:

Kustbevakningen
(S) Morgan Johansson

Skäl:
Med lagen kan man nykriminalisera folk och det sker nu allt färre, vilket gör lagen bra.
(Not. Färre i samma omfattning som folk valt att vistas mindre på sjön.)

Med alternativa fakta som stöd.

Q

Nej!

Säger:

Sjöpolisen
Sjörättsinstitutet
Nya Moderaterna
Kristdemokraterna
Transportstyrelsen
Svenska Båtunionen
SWEBOAT
Svenska kryssarklubben
Båtfolket.se
Norge, Finland med flera.

Med fakta som stöd.

När lagen infördes 2010 var det cirka 2,5 miljoner som vistades på sjön. År 2015 var det 1,5 miljon. 40% färre.

Glidande medelvärde omkomna cirka 33 per år oavsett båttyp eller om alkohol fanns med i bilden. Dessa 33 omkommer övervägande där allmän räddningstjänst finns, där KBV och sjöpolis inte är operativa. Källa Transportstyrelsen.

Det ger en total målbild som promillelagen ska lösa en storlek om tre decimaler. Tar man målbilden som lagen är skriven och ska träffa är decimalerna noll sedan år 1994 enligt en fallstudie av prof. e.m. i sjörätt H. Tiberg. Se grafik här

Viktiga artiklar

Alltom02:s fallstudie om “utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om “utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Rekommenderade artiklar

Aktuellt. Professorer DN debatt: "Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna" F.d chef sjöfartsverkets räddningstjänst: Nykterhetspolitiska skäl försämrar sjösäkerheten. Grav kritik från Axel Ax:son Johnsons institut för sjö- och annan transporträtt Journalisterna...

Alltom02 omnämns i Norge

Alltom02 omnämns i Norge

19.01.18. Norge vägrar igen införa den svenska promillelagen på sjön. – Ingen færre ulykker med lav promille på sjøen Ola Ljungberg advarer mot svenske tilstander i Norge hvor en streng promillelov ikke har gitt resultater. (LÄNK) 19.02.06 Ingen nye regler uten...

Äntligen – Utvärderingen sjösätts! Ska vara klar i augusti.

Äntligen – Utvärderingen sjösätts! Ska vara klar i augusti.

19.05.06 Alltom02 tillskriver SBU, SXK och SWEBOAT m.m 19.02.05 Justitiedepartementet skriver till alltom02 att Morgan Johansson tillsatt ett uppdrag som ska redovisas den 29 augusti, någon närmare information om tidsplanen därefter finns inte. 2 namn på handläggare...

Aktuellt

Alltom02:s fallstudie om “utredningen”.

Alltom02:s fallstudie om “utredningen”.

I detalj är varje olycka analyserad i samarbete med Transportstyrelsen. Utredaren hade tillgång till samma underlag. Alltom02:s lättöverskådliga statistik 2011-2018  visar att justitieministerns utredning är ett beställningsverk. (En summering finns på sista sidan.)...

Moralistmyteri på SBU-skutan…

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars - "Bort med lagen!"  Klicka på bilden för artikel SKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK...

Mediaarkivet

Mediaarkivet

Sjöfyllerilagen från 2010 är ett fullständigt haveri, och ett skräckexempel på just slarvig nykriminalisering. Tipsa gärna alltom02 om något du anser bör hamna här. alltom02promillepasjon(a)gmail.com Artikel från 2012 men högaktuell. "När Kustbevakningen påstår att...

Justitieministerns så kallade “utredning”.

Justitieministerns så kallade “utredning”.

Kärnfakta om justitieministerns utredning. (från sidan 182 och framåt). Utredningen är behäftad av brister och sakfel.Vi lyfter här en av flera och låter remisser med mera angående utredningen tala sitt tydliga språk om de övriga bristerna/felen.   Sid 233: Det...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Alltom02 omnämns i Norge

Alltom02 omnämns i Norge

19.01.18. Norge vägrar igen införa den svenska promillelagen på sjön. – Ingen færre ulykker med lav promille på sjøen Ola Ljungberg advarer mot svenske tilstander i Norge hvor en streng promillelov ikke har gitt resultater. (LÄNK) 19.02.06 Ingen nye regler uten...