Nyheter och debatt

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick...

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Justitieministern bör prickas igen i KU för vilseledande.

Diagram över sjöfyllerilagens verkliga utfall. I december blev justitieministern prickad av KU med följande argument: Sidan 6:Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar...

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Tidningen Skärgården – Utredningen en blåsning

Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen! LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan...

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Riggat. Hovrättsrådet föll för ministerstyre

Fallstudien av promillelagen som Alltom02 gjort i ett gott samarbete med Transportstyrelsen visar att justitieministerns beställning på sin utredning är tveklöst politiskt anpassad med karaktär liknande den allvarliga kritik som Linköpings Universitet (LIU) riktade...

Var står partierna i frågan inför valet? Svar får du här.

Var står partierna i frågan inför valet? Svar får du här.

Ligg på politiker/partier nu inför valet du med, viktigt. Detta är skickat till samtliga partier: - Då är det dags att igen inventera var inför valet partierna står med promillelagen på sjön som av Transportstyrelsen och annan expertis redan är utvärderad. Där har man...

Äntligen – Utvärderingen sjösätts!

Äntligen – Utvärderingen sjösätts!

Allt om utvärderingen samlas här.  Nu försöker regeringen ducka för att deras PM med alternativa fakta inte ska få hamna på skämskudde inför valet. Tidningen Skärgården skriver om saken - länk Organisationen Båtfolket och SBU (BåtSverige) tillskriver regeringen...

Statistik. Hur stort är problemet som ska lösas?

Statistik. Hur stort är problemet som ska lösas?

Artikel under arbete. Alltom2:s statistik-sammanställning i kontext förklarar varför regeringen nödgades i regleringsbrevet till KBV 2017 tog bort att KBV ska "arbeta med identifierade problembilder". KBV i sin tur försökte gömma sig bakom sekretess. länk  Ett gott...

Maj 2017. Regeringen öppnar för en översyn.

Maj 2017. Regeringen öppnar för en översyn.

Här samlas allt om översynen. Rädslan för översyn verkar ha minskat.Men varför denna totala faktaresistens!?Och vad är det som är så positivt med lagen som inte våra grannländer kan komma fram till? Artikel tidningen Skärgården: REGERINGEN ÖPPNAR FÖR EN ÖVERSYN AV...

Övriga artiklar, bok om KBV med mera

Övriga artiklar, bok om KBV med mera

Kustbevakningen har onekligen tagit sin nykterhetspolitiska arbetsuppgift på största allvar. Den lilla plastekan (länk) som på rent tyckande blev fälld på 0,4 promille och när "havets hjältar" - Kustbevakningen - även haffar en ankrad båtägare som tagit sin gummijolle...

Lag om utandningsprov

Lag om utandningsprov

Lagen om utandningsprov! Missa inte detta, det här är något vi absolut måste praktisera på sjön! Då är detta praktiserat i en storrazzia på Tranebergsbron - det fungerar. - jag vill ha ett protokoll på att jag blivit blåst enligt lagen om utandningsprov, (jag höll jag...

Nå politikerna enkelt här.

Nå politikerna enkelt här.

> De mest viktiga att kontakta är: > Justitieminister Morgan Johansson -  kontaktlänk. > Anders Ygeman -  kontaktlänk Kontakta även partierna direkt: info@socialdemokraterna.se info@vansterpartiet.se info@mp.se info@moderat.se info@folkpartiet.se...

Professorer: Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna

Professorer: Meningslös sjöfyllerilag dränker domstolarna

Sjöfyllerilagen löser inga viktiga problem men belastar däremot rättsystemet. En utvärdering brådskar om vi vill befria domstolarna från onödiga dussinmål och gynna livet till sjöss, skriver professorerna Hugo Tiberg och Mats Edenius. Landregler fungerar inte till...

Snabbfakta och ”se upp!”

Snabbfakta och ”se upp!”

Begär ett protokoll om du blivit blåst! Du har lagen på din sida, och mycket mer. Grundinfo: 4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter...