I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen.

Artiklarna förklarar:

Har ledningen för SBU medlemmarnas mandat?

Tidningen Skärgården 27 aug 2020

Svenska Båtunionen svarar:
JA, styrelsen har medlemmarnas mandat!

Tidningen Skärgården 17 sep 2020

SBU riskerar sin trovärdighet.

Tidningen Skärgården 29 okt 2020

Alltom02 försökt få till en dialog med SBU med stöd av denna tidslinje och artiklarna.

Innan artikeln publicerades erbjöds SBU att kommentera den – vilket de valt att inte göra.

Alltom02 har även informerat SBU styrelse efter att SBU gett sitt stöd till utredningen då Alltom02 avslöjade att utredaren i sin rekommendation att promillelagen att den ska förbli oförändrat så lutar sig utredaren på dem som legat länge i vattnet så att en laglig mängd promille har bildats, offer som har båtar som inte alls omfattas av lagen, förtöjda båtar och dem för övrigt med lagliga promille. Om dessa skriver utredaren samt försvarar lagen med:

”Dessa utgör en inte försumbar andel 16% och att de utgör ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss.”

Varför utredaren som satt på fakta har lyckats förändrat den så grovt kräver en förklaring.
Vare sig Transportsstyrelsen eller utredaren vill dock kommentera.

I utredningen står även att de som legat i vattnet och därmed bildat en laglig promillenivå att de ska inte ingå i de 16% – men ändå gör de det.
Att felet ska ligga hos Transportstyrelsen (TS) som tar på sig skulden stämmer inte heller.
Alltom02 har av justitiedepartementet begärt ut all epost och TS uppgifter är korrekta.
Tidningen Skärgården i juli kontrollerar Alltom02:s uppgifter och finner att de stämmer.

Alltom02 har även som SBU:s medlemmar i artikeln informerat SBU:s styrelse att de har möjlighet ändra sitt stöd/svar till justitiedepartementet.

SBU står med den drucknes envishet än så länge fast vid sitt stöd av utredningen och hänvisar till vad de anser har gett dem rätten att gå ifrån medlemmarnas beslut från Båtriksdagen 2012 – en Båtlivsundersökning från 2015.

Denna ”rätt” att köra över sina medlemmar som styrelsen lutar sig på formulerar styrelsen så här i Båtliv i augusti 2020:

– En krönika utan alkohol känns lite torr och SBU:s hantering och svar till promilleutredaren var motsägelsefullt, vilket har retat upp både båtägare och klubbar. Det har hänvisats till båtriksdagsbeslut som inte följts vid olika tillfällen men äldre beslut lär inte sägas upp utan det är senaste beslut i samma fråga som gäller. Man får heller inte glömma att i 2015 års båtlivsundersökning finns några frågor om promillelagen. Det visar sig att cirka 83 % av hushåll med båt och 77 % av ägare med båt som omfattas av lagen är positiva till lagen. Siffror som också borde kunna appliceras på SBU medlemstock och därmed ge stöd för SBU:s svar till utredaren om att behålla 0,2 promille även i fortsättning.

Läs hela artikeln här!

Viktiga artiklar om SBU

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

SBU har ”blåst” sina medlemmar.

I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen. Artiklarna förklarar:Har ledningen för SBU medlemmarnas...

Moralistmyteri på SBU-skutan…

Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) ställer SBU till svars - "Bort med lagen!"  Klicka på bilden för artikel SKBF ställer SBU till svars då protokollet från Båtriksdagen 2015 strider mot det demokratiska beslut som antogs av båtförbunden på Båtriksdagen 2012. (LÄNK...

Allt om splittrade SBU.

Allt om splittrade SBU.

SBU:s nya nykterhetspolitiska floskelpolicy - "Alkohol och båtkörning hör inte ihop" - trots tidigare starkt kritik och skrivelse till regeringen - öppnar upp för att i stort sett att alla fritidsbåtar kan komma drabbas av 0,2-promillekrav! Floskeln kan omöjligt...

Motion till SBU:s Båtriksdag 2016 – ”onödig morallag”

Motion till SBU:s Båtriksdag 2016 – ”onödig morallag”

Att SBU ska verka för utvärdering av lagen. Hur kommer det att gå? Alltom02 bevakar... LÄNK SKBF:s motion. Upptakten till att SBU lade ned arbetet om krav på utvärdering bottnar i Södra Roslagens BF:s motion (SRBF). Kan utläsa utförligare i denna artikel. SBRF...

SBU tar upp promillekampen igen, tillfälligt?

SBU tar upp promillekampen igen, tillfälligt?

Tveklöst så har artikeln "Myteri på SBU skutan..." vilket föranledde att bl.a Sörmlandskustens Båtförbund tillskrev SBU´s styrelse med krav på att styrelsen skall agera utifrån demokratiska beslut av medlemmarna - inte särintressens. I SBU´s tidning Båtliv nr 6 2015...

Klubbmedlemmar i SBU, viktigt!

Klubbmedlemmar i SBU, viktigt!

Södra Roslagens Båtförbund motionerar till SBU (LÄNK, se motion 6 BRD 2015) - Lägg ned lobbyverksamheten runt promillelagen - men off the record? Peter Myrman - Ordf. Södra Roslagens Båtförbund SBU - i en uppmanande moraliserande motion till Båtriksdagen i slutet på...