Tveklöst så har artikeln ”Myteri på SBU skutan” vilket föranledde att bl.a Sörmlandskustens Båtförbund tillskrev SBU´s styrelse med krav på att styrelsen skall agera utifrån demokratiska beslut av medlemmarna – inte särintressens. I SBU´s tidning Båtliv nr 6 2015 belystes 0,2-lagen av SBU´s styrelseledamot Lars Afzelius som tar upp vansinnet med lagen i ett par domar: (För hela artikeln, klicka på den)

 (Betr. ”För att se alla motioner..” så är källa inte funnen)