Kontakta ditt båtförbund! Det rådet gav chef red Lars-Åke Redéen på SBU:s medlemstidning Båtliv när han fick läsa Göran Gabrielssons genmäle till styrelsen. Det för frågan framåt menade Redéen istället för att publicera det i Båtliv. Vi på Alltom02promillepasjon fick förfrågan från Göran Gabrielsson som är medlem i Stenö Båtklubb/SBU om vi kunde vara honom behjälplig.

Alltom02promillepasjon tycker att frågan om brott mot båtunionens stadgar är allvarlig och publicerar genmälet i sin kontext och sänder artikeln till SBU:s båtförbund.

I Båtliv Nr 4/2021 såg dialogen mellan Göran Gabrielsson och unionsstyrelsen ut så här:

Kloka råd av Båtlivs chef red Lars-Åke Redéen

Göran Gabrielssons genmäle kan läsas här:


Unionsstyrelsens ”Svar direkt” i Båtliv Nr 4/2021 håller inte

”Båtriksdagen är Svenska Båtunionens högsta beslutande organ”enligt SBU:s stadgar § 3.
Svenska Båtunionen/SBU sände i september 2019 en skriftlig erinran till regeringens utredare av
0,2-promilleregeln om vilka brister man ser med lagstiftningen, som exempelvis dess orättfärdiga tillämpning. I mars 2020 sände SBU in ett remissvar på utredningen där man tillstyrker den, trots att utredaren inte kommit med förslag på lagändringar som löser de brister SBU påtalat. Unionsstyrelsen åberopar båtriksdagsbeslutet 2016 som stöd för tillstyrkandet. Men beslutet 2016 bygger på stadgebrott mot § 10 som säger; ”Begärs votering fattas beslut genom öppen omröstning utom om någon begär sluten omröstning”. På sid 4 i protokollet står; ”Sörmlandskustens BF argumenterade för motionen och begärde sluten omröstning, vilket Båtriksdagen avslog”.
Gräsrötterna har körts över; dels genom att unionsstyrelsen begått (indirekt) stadgebrott mot § 10 och tagit stöd av ett tillfälle där det röstades om en sluten omröstning – samt mot § 3 när man tillstyrkte en utredning som inte kommit med förslag på lagändringar baserat på SBU:s lagkritik.

Göran Gabrielsson, Stenö båtklubb/SBU


Alltom02promillepasjon har kontakt med många ”förbannande” gräsrötter ute i båtklubbarna och vi hoppas nu verkligen att SBU kommer på rätt köl med demokratin.
Då Morgan Johansson ännu inte följt upp de remissvar som inkommit så kan SBU ännu revidera sitt.

210805 – Alltom02promillepasjon.se/ O Ljungberg