I tidningen Skärgården ifrågasätter medlemmar i SBU styrelsens agerande angående promillelagen och utredningen, att styrelsen har egenmäktigt agerat på tvärs mot ett medlemsbeslut taget 2012 på båtriksdagen.

Artiklarna förklarar:

Har ledningen för SBU medlemmarnas mandat?

Tidningen Skärgården 27 aug 2020

Svenska Båtunionen svarar:
JA, styrelsen har medlemmarnas mandat!

Tidningen Skärgården 17 sep 2020

SBU riskerar sin trovärdighet.

Tidningen Skärgården 29 okt 2020

Alltom02 försökt få till en dialog med SBU med stöd av denna tidslinje och artiklarna.

Innan artikeln publicerades erbjöds SBU att kommentera den – vilket de valt att inte göra.

Alltom02 har även informerat SBU styrelse efter att SBU gett sitt stöd till utredningen då Alltom02 avslöjade att utredaren i sin rekommendation att promillelagen att den ska förbli oförändrat så lutar sig utredaren på dem som legat länge i vattnet så att en laglig mängd promille har bildats, offer som har båtar som inte alls omfattas av lagen, förtöjda båtar och dem för övrigt med lagliga promille. Om dessa skriver utredaren samt försvarar lagen med:

”Dessa utgör en inte försumbar andel 16% och att de utgör ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss.”

Varför utredaren som satt på fakta har lyckats förändrat den så grovt kräver en förklaring.
Vare sig Transportsstyrelsen eller utredaren vill dock kommentera.

I utredningen står även att de som legat i vattnet och därmed bildat en laglig promillenivå att de ska inte ingå i de 16% – men ändå gör de det.
Att felet ska ligga hos Transportstyrelsen (TS) som tar på sig skulden stämmer inte heller.
Alltom02 har av justitiedepartementet begärt ut all epost och TS uppgifter är korrekta.
Tidningen Skärgården i juli kontrollerar Alltom02:s uppgifter och finner att de stämmer.

Alltom02 har även som SBU:s medlemmar i artikeln informerat SBU:s styrelse att de har möjlighet ändra sitt stöd/svar till justitiedepartementet.

SBU står med den drucknes envishet än så länge fast vid sitt stöd av utredningen och hänvisar till vad de anser har gett dem rätten att gå ifrån medlemmarnas beslut från Båtriksdagen 2012 – en Båtlivsundersökning från 2015.

Denna ”rätt” att köra över sina medlemmar som styrelsen lutar sig på formulerar styrelsen så här i Båtliv i augusti 2020:

– En krönika utan alkohol känns lite torr och SBU:s hantering och svar till promilleutredaren var motsägelsefullt, vilket har retat upp både båtägare och klubbar. Det har hänvisats till båtriksdagsbeslut som inte följts vid olika tillfällen men äldre beslut lär inte sägas upp utan det är senaste beslut i samma fråga som gäller. Man får heller inte glömma att i 2015 års båtlivsundersökning finns några frågor om promillelagen. Det visar sig att cirka 83 % av hushåll med båt och 77 % av ägare med båt som omfattas av lagen är positiva till lagen. Siffror som också borde kunna appliceras på SBU medlemstock och därmed ge stöd för SBU:s svar till utredaren om att behålla 0,2 promille även i fortsättning.

För det första är det en undersökning  där man frågar får man svar där undersökningen ger en positiv/populistisk syn på lagen.
Hade man i undersökningen listat alla negativa sidor om lagen så hade givetvis svaren i undersökningen gått i annan riktning.
Exempelvis att lagen inte omfattar den sektor av båtar/ägare där offren finns men det ”missade” man i undersökningen.

För det andra så är styrelsen osäker och gissar ”borde kunna appliceras” om medlemmarna ”köper” att deras beslut 2012 körs över av deras styrelse.

För det tredje om medlemmarna med kännedom om att lagen inte alls fångar in offren som den är tänkt att fånga upp, att utredningen är ett falsarium byggd på att faktan och verkligheten har förvanskats samt att styrelsen ställer sig bakom att deras egna medlemmar nykriminaliseras på de här sättet. Att stå bakom att en lag/utredning som kom till för att minska antalet offer på sjön men som då inte omfattar majoriteten av offer – eller bör omfatta – det är ett hyckleri av stora mått.  Det klingar falskt att tillåtas vara berusad och statistiskt riskera omkomma i en båt och att undantas i lagen/utredningen genom att rekommendera inga förändringar. Speciellt då lagstiftarna ansåg att väg och sjötrafik påminner så starkt om varandra. Grunden till lagen. Man tyckte.

För det fjärde: Lagen kom till för att öka trafiksjösäkerheten/rädda liv men som Transportstyrelsen slår fast 5 år efter att lagen sjösatts i SVD – ”Sjöfyllerilag missar dödsolyckorna” – så ställer sig ändå utredaren – och SBU – att lagen fortsatt ska missa de offer som den är till för.

Ur utredningen sidan 231:

Många av de som omkommer i båtlivet gör det i småbåtar som inte omfattas av lagen.”.

ändå skriver utredaren på sidan 182 i utredningen: ”Det finns i nuläget inte behov av ändringar i något avseende”.

För det femte – då SBU:s styrelse inte är nöjda med sin egen skrivelse utan menar själva att den är motsägelsefull – vad hindrar då styrelsen att göra om och göra rätt?

För det sjätte så slår ju styrelsen själva fast att beslutet från 2012 lär inte sägas upp utan att det är just det beslutet som än gäller: SBU ska med kraft agera för att lagen ska bort.
SBU:s styrelse har en hel del att förklara här.

Lars Åke Redéen i Båtliv #4 2020 skriver:

”JAG GILLAR INTE pekpinnar, särskilt inte från myndigheter som lindar in sina budskap med ”om” eller ”kanske”. De flesta människor förstår själva hur de ska agera efter givna förutsättningar. Även båtfolk.”

Men hur går detta då ihop genom att ställa sig bakom en verklighetsfrånvänd utredning som avhänder båtfolket deras egna ansvar och omdöme med detaljstyrning ända  ned till val av måltidsdryck på folks fritid? Varför skriver och ifrågasätter inte SBU:s chefredaktör något om alla tokerierna i utredningen och styrelsen agerande i strid med medlemmarnas beslut?

Alltom02 har fysiskt till Redéen överlämnat utredningen om de 16%.

Sammantaget och att även SWEBOAT och SXK inte ställer sig bakom utredningen indikerar starkt att SBU:s styrelse har en dold agenda.

Länkar:

Båtfolket.se nyhetsbrev #43 som tar upp detta.
http://gantrack5.com/t/v/1_MjUzOTU5MDE0NjM=/


Båtfolket.se nyhetsbrev # 39: ”En del talar om riggad utredning”
https://batfolket.se/nyhetsbrev-39-hostuppdatering-fran-batfolket/


Alltom02 fallstudie.
https://alltom02promillepasjon.se/alltom02s-utredning-2011-till-2018/


Hovrättsrådets utvärdering. ”Det finns i nuläget inte behov av ändringar i något avseende”.
Sidan 182 och framåt.
https://alltom02promillepasjon.se/wp-content/uploads/2020/05/Utredningen.pdf


Transportstyrelsen i SVD 2015. ”sjöfyllerilag missar målet”
SBU:s tillstyrkande av utredningen.
http://www.skargarden.se/sbu-staller-sig-bakom-02-lagen/


SWEBOAT:s sågning av utredningen.
https://www.batliv.se/2020/03/19/sweboat-mycket-kritiskt-till-utvardering-om-sjöfylleri/


SXK:s sågning av utredningen.
https://news.cision.com/se/svenska-kryssarklubben/r/andra-gransen-for-sjofylleri-for-sakerhetens-skull,c3081141


Expressen: Låt inte partiboken styra valet av utredare, Löfven


Övriga länkar om utredningen.
https://alltom02promillepasjon.se/riggat-hovrattsradet-foll-for-ministerstyre/