Inte sedan justitieminister Geijer med sina prostituerade eller Bodström som vägrade drogtestas har en justitieminister blivit så pass avslöjad som nu i denna film.

Morgan Johansson kommer sannolikt komma undan här då de övriga partierna redan innan lagen sjösattes var väl medvetna om att lagen kommer missa offren på sjön (Johan Pehrson i SR/Ekot 2009 i filmen).

Varför?

De är medvetet delaktiga till att lagen aldrig skulle omfatta offren på sjön. Att rättsväsendet påpekade i remissrundan – detta liknar ju mest nykterhetspolitik – kunde förmå politikerna att ändra sig och rikta lagen dit de visste var offren med alkohol finns.
Allt med dimridån – att öka trafiksäkerhet på sjön.

De övriga politikerna upprätthåller nu detta och justitieministerns osanningar samt den så uppenbart fejkade utredningen som är totalsågad av alla utom av SBU, genom använda sig av tystnadskulturen – men till priset av en majoritet av de som omkommer på sjön på sina samveten…

I utredningen står att – de flesta som omkommer omfattas inte av lagen – ändå rekommenderas i utredningen – inga förändringar av lagen – vilket är anmärkningsvärt då man påstod att lagen kom till för att öka sjösäkerheten.

Filmen slår med all tydlighet även fast att utredningen är ett beställningsverk och att justitieministern förändrar verkligheten om och om igen i filmen.

Ingen vill svara på någonting angående detta. Allra minst utredaren. Locket är på.

Även fast justitieministern i filmen beslås med lögn på lögn så kommer han komma undan av ett annat skäl. Samtliga partier var för lagen och med den vrede man hittills har dragit på sig så törs man inte plocka in majoriteten/offren av båtar i lagen nu. Endast 0,5 offer/år omfattas av lagen, det vill säga inga alls då alkohol inte behöver vara orsaken. Men det säger inte utredningen. Den säger något helt annat för att vilseleda.

Lagen är närmast 100% missriktad.

Svenska Båtunionen SBU gör ett plötsligt lappkast och ställer sig bakom en utredning som uttryckligen säger att lagen missar offren på sjön. Att Transportstyrelsen slår fast att lagen missar målet struntar man i likaså.

Varför?

Det enda logiska finner vi till övervägande del av Johan Pehrson Liberalerna 2009 som i filmen säger att man vet var de nyktra harmlösa finns – och de onyktra.

Ändå riktas lagen till de med ”stora snabba båtar som hittills har insett att det är rimligt att vara nykter”.
Men de onyktra då, där offren finns?

I juni 2010 i SVT ligger sannolikt svaret – ”Missnöje i sjöfyllelagens kölvatten – båtfolket rasar”.
Samme Pehrson som här säger: ”400 000 småbåtsägare tycker att jag är en förmyndargubbe, ”

Från stora snabba båtar till 400.000 rasande småbåtsägare. Lagen riktar sig till en minoritet av båtar och följaktligen då en minoritet av offren.

Att gå från 100% missriktning och dra in majoriteten av båtar/offer betyder ett betydligt större raseri givetvis – läs väljarmassa. Man låter hellre lagen därför fortsatt vara missriktad för att inte förlora maktinnehavet – vilket högst sannolikt är därför SBU (som framgår i filmen) är numera en del av makten. Allt på bekostnad av offer på sjön och ingen vill här säga emot fast de erbjudits. Det är makt och lögn till varje till varje pris vilket är ett passande namn på filmen.

Justitieminister blev av KU prickad för ett Twitterinlägg. Det vore stötande och märkligt om inte KU prickade Justitieministern även i den här frågan när det är betydligt allvarligare då det handlar om liv och död.

Informationshanteringen till justitieministern är uppåt väggarna och justitieministern är ytterst ansvarig att den infon i utredningen ska vara rätt och riktigt.

KU när de prickade justitieministern:
”Utskottet framhåller att regeringen och ansvariga statsråd har ett övergripande ansvar för att säkerställa att myndigheter informerar (…) att informationshanteringen (…) leder till att ansvarigt statsråd får relevant och behövlig information.

Det är enligt utskottet en självklar utgångspunkt att statsråds uttalanden ska vara korrekta.”

Filmen visar att justitieministern uttalanden är långt ifrån korrekta.

Hjälp till med att ifrågasätta justitieministern!

Skicka mejl till politikerna:

Använd gärna denna text – eller skriv en egen:


Hej.
Jag har sett denna film där justitieministern glasklart far med osanningar angående promillelagen på sjön och att hans utredningen är ju att betrakta som närmast ett bedrägeri.

Här handlar det tveklöst om liv som justitieministern låter gå till spillo i onödan.

Jag är tacksam om du återkommer till mig om vad du tänker göra åt detta efter du sett den välgjorda filmen.

Jag tar för givet att du värnar om offren på sjön som de facto lagen till endast 0,5 offer fångar in men som justitieministern och hans utredaren anser att de övriga, den stora majoriteten, inte ska omfattas av lagen.

Ur justitieministerns utredning:
..” det finns i nuläget inget behov av ändringar i något avseende.”

Trots att:
”Många av dem som omkommer gör det i småbåtar som inte omfattas av lagen”.

KU fällde justitieministern med:

Det är enligt utskottet en självklar utgångspunkt att statsråds uttalanden ska vara korrekta.”

I filmen så är inte justitieministerns uttalanden korrekta.

Så du förstår att jag ställer mig frågande här med all rätt.

Mvh XX


 

E-postadresser att skicka till:

Civilutskottets ledamöter

Ordförande Emma Hult MP emma.hult@riksdagen.se
Vice Lasse Söder KD larry.soder@riksdagen.se

Ledamöter

Johan Löfstrand (S) johan.lofstrand@riksdagen.se

Carl-Oskar Bohlin (M) carl-oskar.bohlin@riksdagen.se

Elin Lundgren (S) elin.lundgren@riksdagen.se

Cecilie Tenfjord Toftby (M) cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se

Mikael Eskilandersson (SD) mikael.eskilandersson@riksdagen.se

Angelica Lundberg (SD) angelica.lundberg@riksdagen.se

Roger Hedlund (SD) roger.hedlund@riksdagen.se

Leif Nysmed (S) leif.nysmed@riksdagen.se

Ola Johansson (C) ola.johansson@riksdagen.se

Momodou Malcolm Jallow (V) momodou-malcolm.jallow@riksdagen.se

Lars Beckman (M) lars.beckman@riksdagen.se

David Josefsson (M) david.josefsson@riksdagen.se

Sanne Lennström (S) sanne.lennstrom@riksdagen.se

Joakim Järrebring (S) joakim.jarrebring@riksdagen.se

Robert Hannah (L) robert.hannah@riksdagen.se

Du finner samtliga här inklusive suppleanter:

https://www.riksdagen.se/sv/utskotten-eu-namnden/civilutskottet/?utskstatus=alla&committeeCasesPage=4

E-postadresserna i textfiler, kommaseparerade finns här

E-postadresser till utskotten

E-postadresser till KU

Riksdagspartierna:

info@socialdemokraterna.se

press@socialdemokraterna.se

info@moderat.se

pressjour@moderaterna.se

info@kristdemokraterna.se

henrik.pehrsson@kristdemokraterna.se

info@centerpartiet.se

josefin.berglund.belani@centerpartiet.se

info@vansterpartiet.se

jenny.lindahl@riksdagen.se

info@mp.se

caroline.kling@mp.se

info@liberalerna.se

press@liberalerna.se

SD har kontaktformulär: https://sd.se/kontakt/

press@sd.se

Media:

svtnyheter@svt.se

granskning@svt.se

charlie.forsberg@tv4.se