SBU:s nya nykterhetspolitiska floskelpolicy – “Alkohol och båtkörning hör inte ihop” – trots tidigare starkt kritik och skrivelse till regeringen – öppnar upp för att i stort sett att alla fritidsbåtar kan komma drabbas av 0,2-promillekrav!

Floskeln kan omöjligt utgöra ett undantag för de båtar som lagen inte omfattar, dvs de som står att finna till närmast 100%  i olycksstatistiken, då även dessa “fribåtar” principiellt hör ihop med floskeln “alkohol och båtkörning hör inte ihop”. Har SBU inte tänkt tanken att man faktiskt kör även båtarna som inte omfattas av 0,2promille-regeln och är de som finns överrepresenterade i statistiken?

SBU/Bengt Gärde & Göran Gabrielsson i SVD 2012 (LÄNK): “Varje år företas cirka 10 miljoner fritidsbåtresor (dock på nedåtgående på grund av lagen). Detta ger alkoholproblematiken på sjön i sin helhet en storleksordning av 0,000003%”.

Genom detta märkliga lappkast att inte driva 0,2-frågan längre på basis av floskeln så ställer sig således SBU sig bakom att vem som helst, (s.k “fyllechaffis”) – helt utan kunskaper eller erfarenhet – anses vara en säkrare förare av exvis en RIB-båt i sextio knop – än den med kunskaper och erfarenhet men som just då råkar ha 0,2promille innanför flytvästen. (Något som även polis och KBV märkligt nog anser). Och all tidigare kritik av SBU som alla vansinniga domar publicerade i BÅTLIV av Lars Afzelius – är även detta då makulerat på grund av en nykterhetspolitisk floskel som skulle enbart då rikta sig till de båtar som INTE finns i olycksstatistiken? Och som blir dömda om de utför en typ av sjösäkerhetsmässig uppgift (Afzelius artikel). Om “alkohol och båtkörning inte hör ihop”, hur går denna nya SBU-“logik” ihop? och hur ska folk i skärgården kunna förflytta sig efter ett glas vin? Inför samma lag på land, att det är kriminellt att korsa en gata efter ett glas vin så bör det bli en aha-upplevelse även för den mest inbitne moralist.

Moralisterna styr nu SBU skutan där nykterhetspolitik således tagit överhanden i båtlivets största fråga. Envar inom SBU får gärna ta debatten – vänligen kontakta alltom02promillepasjon@gmail.com
Se upptakten, artikeln: “Moralistmyteri på SBU-skutan”. (LÄNK)
Upptakten till splittringen uppstod på BRD 2015. (LÄNK)

Chefredaktör Lars-Åke Redeén gick över på moralisternas sida och till och med nekade en riksdagsledamot att publicera en kritisk artikel mot lagen. (se länk ovan) Däremot släpptes KBV (som nu mera benämns “folkhälsopolisen”, kärt barn har många namn) fram med sedvanlig nykterhetspoliskt propaganda utan någon direkt fick komma med proportionellt lika stort genmäle. Båtlivs numera nykterhetspolitiska åsiktskorridor.
Märkligt nog under den tid hädangångne Lasse Bengtsson skrev sina kolumner så var Lasses kritik mot lagen inget problem alls då för chefredaktören. Ej heller när SBU:s ordförande tagit till orda,
Åter till senaste BRD. 
Utdrag ur protokollet BRD.

STADGEBROTTET.

Notera; – “Utskottet ansåg inte att det är lagen som är felaktig, däremot dess tillämpning” – samt att det bekräftas att det begärdes sluten omröstningsom avslogs!
Ur SBU:s stadgar, § 10
Omröstning vid Båtriksdag Beslut fattas med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dessa stadgar eller i direktiven. Begärs votering fattas beslut genom öppen omröstning utom om någon begär sluten omröstning.
SBU har kallat till ett extra BRD under 2017 (länk) under punkt 10.

DEMOKRATIHAVERIET. Den tidigare förnekelsen att en sluten omröstning var begärd.

Om någon begär sluten omröstning, vilket Sörmlandskusten BF gjorde, så skall en sådan verkställas, det är inte ens förhandlingsbart, ingenting som kan avslås, enligt stadgarna. Med all tydlighet kan vi se hur lagen splittrar, river, söndrar och skaver så pass att SBU t.om. begår brott mot sina stadgar.
SNÖMOSET.

“Utskottet ansåg inte att det är lagen som är felaktig, däremot dess tillämpning”
Denna mening går direkt emot allt SBU tidigare anfört i sin kritik, även i sin regeringsskrivelse. (LÄNK) Då (2013) var frågan “av stor principiell betydelse”.
Det är inte som så att lagen tillämpas fel, det är som så att den de facto är illa skriven och tillämpas därefter.

Att knycka politikernas floskel legitimerar inte lagen.

SBU – vänligen – är inte en förklaring från er på sin plats?

Med vänlig hälsning.
Ola Ljungberg


SBU/BÅTLIV NOBBAR RIKSDAGSLEDAMOT PUBLICERA ARTIKEL! (Klicka på bilden till artikel)