Att SBU ska verka för utvärdering av lagen. Hur kommer det att gå? Alltom02 bevakar… LÄNK SKBF:s motion.

Upptakten till att SBU lade ned arbetet om krav på utvärdering bottnar i Södra Roslagens BF:s motion (SRBF). Kan utläsa utförligare i denna artikel.
SBRF [styrelsen] har i mejl till alltom2 bedyrat att deras motion är missförstådd – de är FÖR en utvärdering men ytterst hänger det nu på deras medlemmar.

Så hur kommer det att gå på BRD 2016? Kommer de som är rädda för resultatet av en utvärdering att inte stå bakom SKBF:s motion? Om så, så står man då inte heller bakom ökad sjösäkerhet utan bakom nykterhetspolitik.

På BRD 2016 kommer krafter mätas. Moralism mot fakta. Nykterhetspolitik eller ökad sjösäkerhet?
Kommer SBU:s styrelseledamot Lars Afzelius tillsammans med SKBF vara de enda som inte räds svaret av en utvärdering? Kommer det gå till så här? Förmodligen…