Södra Roslagens Båtförbund motionerar till SBU (LÄNK, se motion 6 BRD 2015) – Lägg ned lobbyverksamheten runt promillelagen – men off the record?

Peter Myrman – Ordf. Södra Roslagens Båtförbund SBU – i en uppmanande moraliserande motion till Båtriksdagen i slutet på mars vill kväva SBU`s viktiga arbete att få till stånd den av politikerna utlovade utvärderingen av Sveriges världsunika 0,2-promillegräns på fritidsbåt. Nu ska SRB/Myrman tydligen även försöka ”kuppas” in som ordförande för SBU (via Gästrikland?) – VIKTIGT: Stöd advokat Bengt Gärde som fortsatt ordförande. Kontakta ditt båtförbund och se till att Myrmans motion röstas ned, och att Gärde får sitta kvar.


Ur Södra Roslagens Båtförbund (SRBF) motion till SBU’s Båtriksdag. (länk):

”Vi har flera gånger läst i tidningen Båtliv om att SBU-representanter både på ledarplats och i artiklar och kolumner propagerar för att sjöfyllerilagen är felaktig och att den ska ändras”.

”Utöver det har SBU-representant i februari 2013, alltså två och ett halvt år efter att lagen han trätt i kraft skrivit brev till Regeringskansliet. Statsminister, Justitieminister samt Infrastrukturminister, med en tydlig uppmaning att lagen ska ses över eller rent av ändras.”

”SBU har ett stort behov av att uppfattas som en seriös och trovärdig part i frågor som rör båtlivet. En sådan position måste förtjänas.
Efter regeringsskiftet ligger nykterhetsfolkrörelserna närmare regeringskansliet än på länge och dörren för en förändrad alkohollag måste anses vara stängd och låst för en lång tid framöver”.

SBU och dess representanter ska upphöra driva frågan om förändring av alkohollagen”.

Det som är intressant med lydelsen, man anser att dörren är stängd, innebär att Södra Roslagens BF inte är intresserad huruvida lagen alls lett till ökad sjösäkerhet. Förmodligen vet de mycket väl att lagen skjuter långt över målet då lagen omfattar båtar som INTE finns i olycksstatistiken men undantog de som FÖREKOMMER i olycksstatistiken. Uppenbarligen är Södra Roslagens BF mer begeistrade i att bedriva nykterhetspolitik än ökad sjösäkerhet då man inte vill veta av svaret av en utvärdering.MOTIONEN NEDAN ÄR DEN SOM ÄR ANTAGEN AV BÅTRIKSDAGEN 2012 OCH ÄR DEN SOM GÄLLER – OCH MÅSTE VIDMAKTHÅLLAS!Att SRBF/Myrman agerar som ”moralens väktare” och vill underminera ”båtlivets hetaste fråga” – helt utan sakliga argument och är ogenomtänkt.


Att nu som 
SRBF/Myrman motionera om att SBU ska lägga ned promillefrågan är kontraproduktivt på många sätt: 

• 1. Om SBU avslutar det arbete som är påbörjat så får man ju ett slut på ”båtlivets hetaste fråga” och därmed mer fokus på övriga frågor. Denna fråga är den i särklass största och den vill man vika ned sig för.

• 2. Hur ska man veta att SBU inte lägger sig pladask i andra frågor när man nu gör det med en världsunik illa skriven morallag utan sakliga grunder    – som rättsväsendet inkl HD dömer ut!

• 3. Hur ska SRBF motivera sitt agerande utåt då Norge nyligen på svensk dokumentation inte vill nykriminilasera fritidsbåtlivsrörelsen?
Finland: ”onödigt skapa brottslingar”. Ingenstans framgår vilka sakliga grunder SRBF/Myrman stödjer sin motion på – inget annat än moralism.

• 4. I motionen framförs en oro över att lagen ska ses över eller rent av ändras, vilket klart och tydligt signalerar att SRBF  tycker lagstiftningen är bra. DET ÄR BARA DEN SOM INTE TÖRS STÄLLA FRÅGAN SOM INTE VILL VETA SVARET.

• 5. På vilka grunder ska politikerna slippa undan att infria alla löften om en utvärdering? (länk)

• 6. I ett mail den 15.02.19 säger Myrmark som representant för SRBF att man citat ”vi är emot alkohollagen” men samtidigt motionerar mot fortsatt arbete att motverka en utvärdering?!  Motsägelsefullt, oseriöst, och inte trovärdigt i förhållande till sin motion.

• 7. Hur kommer det sig att man som båtförbund plötslig får för sig att gå i särintressens koppel och främja/bedriva nykterhetspolitik?

• 8. Hur ska man veta att SBU – om de antar motionen – därtill rentav röstar in Myrman som ersättare till ordf Bengt Gärde – att de inte använder båtfolket i en sorts kohandel i utbyte mot – vad? Är det detta vi ser begynnelsen på nu? Allt pekar på att SRBF huggit på ett sedvanligt politiskt bete från särintressen som lobbade fram lagen, från politikerna eller både och – kan man verkligen fråga sig i dessa dagar när regering och nykterhetsrörelsen skriver debattartiklar ihop?! (länk) Frågorna hopar sig men i denna stigmatiserade fråga får man sällan svar, märkligt.

• 9. Svenska livräddningssällskapet (*SLS) Anders Wernesten: ”politikerna började i fel ända när de förra året skärpte gränserna för sjöfylleri. men inte lagstiftade om flytvästar till alla i båten. – det hade varit betydligt effektivare”. Ett av många argument för en utvärdering, vad är SRBF’s syfte med att bromsa ned utvärderingen? Är de så rädda för resultatet att de inte ens lyssnar på SLS?

•10. Ur motionen: ”SBU har ett stor behov av att uppfattas som en seriös och trovärdig part i frågar som rör båtlivet. En sådan position måste förtjänas”. Således anser SRBF/Myrmark att SBU inte fått en sådan position under ledning av nuvarande styrelse.
Men hur seriöst och trovärdigt är det av SRBF/Myrmark att via motionen försöka stoppa arbetet med att få till en utvärdering – samtidigt som man/SRBF i nästa andetag säger sig ogilla alkohollagen på sjön. Man skall ha kristallklart för sig att i vissa situationer kan lagen vara direkt kontraproduktiv sjösäkerhetsmässigt. (*SLS m.m) och självklart kostar morallagen mycket att upprätthålla.

•11. LAGEN SKA SES SOM ETT DELMÅL SKRIVER TRANSPORTSTYRELSEN, alla båtar ska omfattas. (länk) Om opinionen mot krav på utvärdering läggs ned enligt viljeyttringen i motionen blir det totalt omöjligt att förflytta sig i skärgården om man tagit ett glas vin och om lagen är ett delmål.
Då har man accepterat att skärgården är till 100% en nykterhetspolitisk alkoholfri zon och att fritidsbåtar och skärgårdsboende har i det närmaste total husarrest och att det är OK att lagar stiftas på falska grunder för att blidka särintressen. Vart går sedan gränserna?

•12. SRBF-styrelse väljer nu att gå krokig arm med politiker istället för alla de som vill se vill se en lagöversyn inom SBU. Och är det verkligen vad SRBF’s medlemmar vill? Hur pålitlig är den politiska krokiga armen och vad finns i den?