Efter att Civilutskottet ännu en gång avslagit motionerna i november 2015 om utvärdering/översyn – så skrev en av riksdagsmotionärerna Mikael Cederbratt (M) – Riksdagsledamot från Vänersborg, en debattartikel om detta och skickade in den till Båtunionens medlemsorgan tidningen Båtliv:

LARS-ÅKE REDEEN – CHEFREDAKTÖR BÅTLIV, SVARADE RIKSDAGSLEDAMOTEN:

Hej! Tack för artikeln. Eftersom samtliga riksdagsmotioner i det här ämnet har avstyrkts av Civilutskottet undrar jag till vilken nytta den här artikeln skulle vara? Kan den på något sätt driva utvecklingen framåt?

MIKAEL CEDERBRATT (M) SVARADE BÅTLIV/REDEEN:
Ni har absolut rätt i att motionerna avslås. Dock tycker vi att det är viktigt att fortsätta motionera i frågan och skriva om det i tidningar för att få upp ett tryck och visa vad vi vill politiskt, i bästa fall får vi igenom våra förslag tillslut.

LARS-ÅKE REDEEN – CHEFREDAKTÖR BÅTLIV, SVARADE RIKSDAGSLEDAMOTEN:
Tack för svaret. Vi tar inte in detta nu utan avvaktar tills det är dags för en ny motionsomgång. Nu är det ju kört med hänvisning till Civilutskottet. Motionären bör försöka påverka regeringen /. (Not: ”Hela Hälsingland” tog sedermera in artikeln i fråga – LÄNK)


Detta är inte första gången BÅTLIV/SBU aktivt motarbetar de som vill ändra lagen; Denna sajt uppdagade att i protokollet från Båtriksdagen 2015 stod ”hemsnickrat” att SBU beslutat att INTE arbeta för en förändring av lagen, detta i strid med av SBU’s medlemmar taget beslut 2012. – Kan läsas utförligt om i artikeln: ”Myteriet på SBU-skutan


SBU’s ordförande Bengt Gärde kontrade i BÅTLIV. Klicka på bilden för hela artikeln.

Men uttalandet från Gärde är på direkt kontrakurs med vad som står i Båtriksdagens protokoll 2015 samt i Båtliv nr 4 2015 vilket framgår glasklart om man klickar på artikeln ovan.


Dessutom! BÅTLIV’s chefredaktör Lars-Åke Redeén vägrar ta in artiklar som kritiserar lagen trots flertalet önskemål därom – men BÅTLIV ger däremot utrymme för KBV som igen ber för sina sjuka mor. Märkligt.BÅTLIV BLUFFAR . 
BÅTLIV 6/2015 ”reder ut” varför båtolyckorna minskat.
En ”utredning” som ger sken av att det är Transportstyrelsen / Jonas Ekblad som står för faktan men det visade sig vara en ”blåsning” när Ekblad fick några frågor från denna sajt…läs här.Men med anledning av artikeln ”Myteriet på SBU-skutan”  

(Klicka på bilden för att läsa moralist-myteriet på SBU)som kom bl.a Sörmlandskustens Båtförbund (SKBF) till kännedom – vilket resulterade i en skrivelse till styrelsen i SBU, av SKBF så kort därefter publicerar Båtliv en starkt kritisk artikel MOT lagen. (För att läsa hela artikeln, klicka på förstoringsglaset)


Notera:” Våra folkvalda når inte fram i denna fråga” – det blir ju en omöjlighet när Båtliv tar moralisternas parti vars intentioner är inte ökad sjösäkerhet utan nykterhetspolitik, vilket även framgår här:

Som synes finns det många frågor BÅTLIV/SBU har att besvara.