Kravet från M skickar även en tydligt budskap till Kustbevakningen och sjöpolisen (som visserligen har ett uppdrag att följa) – lagen är vansinnig.

Detta är partimotionen Lars Beckman refererar till.  (Texten kommer i slutet på motionen.)
18.01.01. Moderaterna tar initiativet och värnar om båtlivet. “Överreglera inte och höj inte trösklarna till båtlivet”. länk.
18.03.10. Amanda Agestav (KD): Politiker omyndigförklarar båtfolket under täckmanteln nollvision. En samhällsfarlig trend som göder diskussionen “politikerförakt” länk
18.04.27 Agestav kort video. “det är buset som ska buras in” LÄNK

18.03.15. (M) Lars Beckman kallar (S) Morgan Johansson till Interpellationsdebatt med tre frågor imorgon kl: 09.00. WebTV länk

Det finns nu en mängd av motioner om krav på översyn. Förvånande även av (L) länk.  Du finner motionerna på riksdagens hemsida här.

Moderaterna Beckman & Stockhaus riktar en direkt uppmaning till regeringen, “Gör om lagen och sluta kriminalisera människor i onödan.” Deras artikel i Aftonbladet, länk

Det är inget grundlöst konstaterande av (M) – det är vad all empiri säger och vad våra nordiska grannänder har slagit fast.
Om detta vittnar åtskilliga såsom Transportstyrelsen och många andra sakkunniga.

MUF ställer sig bakom.