19.02 Justitiedepartementet/ regeringskansliet flyr frågan – precis som KBV – om regeringens regleringsbrev till KBV om “identifierade problembilder”!*

18.08.30. Tidningen Journalisten. “Granska Kustbevakningens påståenden om sjöfylleri” (LÄNK)
Under “Read more” finns mycket läsvärt om KBV.

17.06.29. Aftonbladet skriver om boken (LÄNK). På FB många kommentarer. (LÄNK)

*17.06.29. Regeringen efter att Alltom02 hittat en akilleshäl i regleringsbrevet till KBV tvingades regeringen att ändra i regleringsbrevet för att mörka att lagen inte fyller något syfte utan leder endast till nykriminilasering. (LÄNK). Om detta och mycket annat står att läsa i boken. Se även slutet på den artikel.

17.08.08. Boken pressade statsministern till ändrade planer? (länk Sydöstran)

17.09.20. Bohuslänningen: Var KBV:s insatser värt skatteutgifterna? (LÄNK)

2012.05. Tidningen PÅ KRYSS: “När Kustbevakningen påstår att den nya lagen medfört att färre båtägare seglar fel i farleder, att de nu kan stoppa förare som inte kan hantera sin båtar osv, är det alltså grundlöst. När de försäkrar oss medborgare att det blivit säkrare med den nya lagen så är de ute på djupt vatten”. (LÄNK)

18.07.12

“SLUTA BLUFFA – SJÖFYLLA ÄR INGET STORT PROBLEM” (LÄNK)
En rejäl salva mot KBV med flera om deras bluffrapporteringar.


För att köpa boken – klicka på den

Utdrag ur boken, f.d kustbevakare lägger korten på bordet:

Skicka gärna filmen till politikerna och fråga hur de ställer sig till innehållet i filmen. Du når dem lätt här. Ygeman blir överrumplad av TV4a reportern, Ygemans reaktion säger åtskilligt.

https://youtu.be/jIcCTY44U6M

 


Och skandalerna runt KBV fortsätter efter bokpubliceringen.

Ansvarsbollandet runt pråmen kritiseras: “Det är ynkligt av kustbevakningen – en skandal!”

I takt med att frigoliten sprids ut runt den strandade pråmen Pampas Alfred nordost om Landsort växer kritiken mot Kustbevakningens agerande. – Att Kustbevakningen inte har gjort någonting är ynkligt av dem som myndighet. Deras fartyg kallas ju till och med miljöskyddsfartyg, säger Tore Jacobsson, boende på Landsort….
Länk – Nynäshamnsposten (pdf).

Första upplagan av boken såld och boken verkar uppskattad. Bild från Rödlöga marknad juli 2017.


SXK / PÅ KRYSS anser att KBV far med osanningar.
“När de försäkrar oss medborgare att det blivit säkrare med den nya lagen så är de ute på djupt vatten”.


KBV förnedrade SSRS skeppare under uppdrag genom att borda denne för alkotest!
Klicka på bilden för mer läsning om KBV.


KBV:s regleringsbrev i korthet.

I brevet står att KBV skall arbeta med identifierade problembilder.
När KBV ombads ta fram underlaget som styrker att promillelagen löser ett identifierad problem – att KBV därmed följer direktiven i brevet så svarade de att de för inga sådana anteckningar.
Detta var en smitväg för KBV för att i KBV:s tillsynsplaner så skall det framgå.
När alltom02 bad om tillsynsplanen så hänvisade KBV till sekretess som sedan hävdes.
Notera förklaring – ske oannonserad (då) – plötsligt gäller inte det heller.

KBV 13 mars 2017: Vidare bilägger jag den tillsynsplan för sjötrafikövervakning som du efterfrågade 2016, men som då inte kunde lämnas ut eftersom den då var sekretessbelagd för att kontrollverksamhet till en viss del måste kunna ske oannonserad. Nu gäller denna plan inte längre och kan därför lämnas ut. Anna.Lindblad@kustbevakningen.se
Under 2019 har Alltom02 av justitiedepartementet (JD) försökt få en förklaring till varför lydelsen ” identifierade problembilder” togs bort i brevet.
Återigen flyr man frågan:


Från: alltomnolltvå promillepåsjön [mailto: alltom02promillepasjon@gmail.com]

Skickat: den 6 februari 2019 11:27

Till: Anders Eklund < anders.eklund@regeringskansliet.se>

Ämne: Re: Fråga om kustbevakningens regleringsbrev

Hej Anders.

Vad var problemet med den formuleringen så att formuleringen skulle tas bort?

Vad baserades bedömningen på – att just den formuleringen ansågs skulle behöva utgå för KBV?

Med vänlig hälsning

Ola Ljungberg

https://www.alltom02promillepasjon.se  alltom02promillepasjon@gmail.com


8 feb. 2019 kl. 14:57 skrev Anders Eklund < anders.eklund@regeringskansliet.se>:

Hej,

Regeringskansliet varken kan eller får närmare kommentera vilka överväganden förra regeringen gjorde inför det aktuella beslutet.

Med vänlig hälsning

Anders Eklund

anders.eklund@regeringskansliet.se