”– Jag ser det som en reaktion på kritiken i min bok, säger André Persson.” Artikel Sydöstran (pdf).

KBV fortsätter sin vana trogen komma alternativa fakta…

”– Det har inte tillkommit något nytt sedan dess. Det enda som egentligen kan sägas är att det som lyfts fram i boken bygger på gamla, ej längre aktuella, uppgifter.”

Alltom02 har medverkat till boken – det är inga ”gamla uppgifter” överlag. Det är blandat med nya och några få fall med några år på nacken högst.

”I vissa fall har Kustbevakningen valt att vända sig direkt till författaren och svarat på frågor.”
Stämmer inte heller. KBV har tackat nej till att medverka till boken.

KBV försvarar sig med att de har en ny ledning och organisation – ”idag” – och refererar till en länk vars artikel är daterad juni 2015… Artikel Sydöstran.se