Ur Justitiedepartementet/regeringsbeslut/regeringsbrev: ”Myndighetens [KBV] övervakning i brottsbekämpande syfte ska bedrivas utifrån identifierade problembilder”. (LÄNK)

Tveklöst så måste då problembilden med den världsunika 0,2-promilleregeln då identifieras.
Speciellt då bl.a rättsväsendet sagt att detta ter sig mer som nykterhetspolitk.

Se utförligare artikel – öppen fråga till Morgan Johansson (länk)