Februari 2019. Mörkläggningen och hemlighetsmakeriet fortgår!
I regeringens regleringsbrev till KBV 2016 är det ett krav att KBV ska arbeta med identifierade problembilder, länk.
Alltom02 frågade dels justitiedepartementet samt justitieministeriet om underlag hur problembilden ser ut som den nya promillelagen ska lösa. KBV en öppen myndighet svarade inte på frågan, åberopade sekretess. (Mer om detta står att läsa i Andre Perssons bok om KBV, länk Bokus.)

Regeringen helt sonika strök detta krav i regleringsbrevet för 2017!

Den öppna frågan till justitieminister Morgan Johansson, – (1) vilken problembild har den nya promillelagen löst, (2) hur stor är/var problembilden (3) och var (statistiskt) finns offren, (4) och varför ströks det i regleringsbrevet för KBV 2017 villkoret att de [KBV] ska arbeta med identifierade problembilder?

Denna artikel skickades till justitiedepartementet (JD) 13.10.2017. justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se. Desto fler som skickar in desto bättre.

För de som kanske kommer ihåg så ifrågasatte jag justitiedepartementet och regleringsbrevet till KBV – att KBV ska arbeta utifrån identifierade problembilder.

Denna lydelse har stått i regleringsbrevet år ut o in innan tills jag bad om hur en beskrivning på hur problembilden ser ut som den “nya” promillelagen ska lösa. Då strök man sonika hela den lydelsen i regleringsbrevet!!

Jag har bett om en förklaring vad som föranledde att just denna lydelse togs bort. I fredags (190208) kom svar från regeringskansliet:

“Hej,

Regeringskansliet varken kan eller får närmare kommentera vilka överväganden förra regeringen gjorde inför det aktuella beslutet.

Med vänlig hälsning

Anders Eklund” ( anders.eklund@regeringskansliet.se )

——————-

vare sig kan eller får?!

Mitt svar – vad är detta för hemlighetsmakeri?

Detta hemlighetsmakeri från justitiedepartementet kan inte accepteras.

Uppenbarligen är det inte en hund begravd här utan en hel kennel.

• Du säger ”kan eller får” – vad lutar du dig på då?

• Hur kan jag gå till väga för att häva er sekretess?

Mvh Ola Ljungberg/www.alltom02promillepasjon.se

Jag kan vädja till dig som läst detta att gå på denne Eklund varför det råder ett hemlighetsmakeri.