Utredningen ovärdig en rättsstat. Utredaren anser att lagen ska vara kvar oförändrad då inga omkomna omfattas av lagen och att ca 50% som omkommer inte omfattas av lagen!

LÄNK till artikeln som PDF och som hör ihop med den av Alltom02 riktiga utredning som även kan laddas hem här LÄNK

Den av Alltom02 Riktiga Utredning/Fallstudie (ARU) spräcker Morgan Johanssons utredning i många avseenden. ARU har dock inte helt tagit upp/repeterat det andra sakkunniga nyligen tagit upp;

Fel 1 av utredaren: Olyckorna tack vare lagen gått ned med 30% påstår Morgan Johansson (med stöd av utredningen).

Om detta svarar Båtfolket se LÄNK:

Det är korrekt i sig, men slutsatsen att det har med promillelagen att göra är fel eftersom antalet olyckor har minskat i samma – eller högre – takt (glidande medeltal) i 60 års tid! Långt innan vi ens hade en formell promillegräns. Att antalet som vistas på sjön också minskat under senare år bortser vår minister ifrån.

Fel 2. Utredaren har helt fel om vår omvärld:
Totalt fel blir det också när hon i slutsatserna skriver “Det kan konstateras att Sveriges lagstiftning på området inte påtagligt skiljer sig från relevanta andra länders motsvarighet.”

Det är precis tvärt om; skillnaden är påfallande på alla sätt och vis. Finland har en ansvarslag med maximat 1.0 promille, (som Sverige för båtar under 10 meter eller 15 knop) Norge har en nedre gräns på 0,8 promille.Danmark har 0,5 för snabba båtar och enbart ansvarslag för övriga båtar. Frankrike och Storbritannien enbart ansvarslagar. M.a.o. man litar på båtägares omdöme och uppträdande snarare än på nominella gränser som kan kontrolleras och statistikföras.

Flera övriga allvarliga fel i den riggade utredningen finns i artikeln länkad till ARU nämnd högst upp och de är så pass graverande att här måste man fråga sig om det inte förekommer vänskapskorruption mellan justitieministern och ett hovrättsråd som var ansvarig för utredningen.

ULF HALLSTRÖM Sjökapten, Jur. kand, f.d. chef Sjöräddnings- och Beredskapsenheten på Sjöfartsverket samt professorer slår även ned på fel och brister i utredningen: LÄNK 1. LÄNK 2.