GW 2012: ”Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar.

Lättare att omhänderta en vanskött hamster än att utreda en våldtäkt. Och så vidare, och så vidare med kursen stadigt bort från det som riktigt polis­arbete handlar om.” 

 

GW 2008: ”För en gångs skull är det så enkelt att allt blir sämre och sämre hela tiden och inom några år kommer vi att befinna oss i det läge då polisen här i landet överhuvudtaget inte klarar upp några brott som anmäls av de vanliga medborgare som man förväntas skydda. Detta med undantag för deras insatser mot enklare trafikbrott och liknande där man ägnar sig åt att ”plocka pinnar” för att ge sken av att man ändå gör något. Kolla tusen bilförare, (nu båtfolket*) hitta en som tagit en pilsner för mycket till lunch. Och kampen mot brottsligheten går vidare.
-Må Gud bevara landet.”
(*Alltom02 not)


Att nykriminilasera Svensson för moraliskt strunt / ”plocka pinnar” tar resurser från andra områden och man måste tydligen agera så för att klara upp ”brott” över huvud taget och det säger mycket om vart vi är på väg (LÄNK). Satir från Galenskaparna och After Shave.

 


Relaterade artiklar:
Vart är vi på väg? Endast 6% av brotten klaras upp.
(Se hur skrämmande misslyckad kriminalpolitiken verkligen är).
Resursöversikt.