SWEBOAT:s skrivelse

SBU och SXK

Svenska Livräddningssällskapet

Brottsförebyggande rådet

Hugo Tiberg

Transportstyrelsen har fyra inlagor.

Båtfolket har tre inlagor.

Sjökapten Ulf Hallström, f.d chef sjöfartsverkets räddningstjänst

Alltom02:s 42 sidiga.

När det gäller KBV och sjöpolis så svaras det så här:

När det gäller din fråga om varför kontakterna med KBV och sjöpolis varit informella är sådana kontakter ett sedvanligt sätt att från myndigheter inhämta synpunkter som kan behöva beaktas.

Med vänlig hälsning

Lisa Löfberg
Ämnessakkunnig
Justitiedepartementet
Straffrättsenheten, Uppdrag om trafikbrott och sjöfylleri (Ju 2018:F)
Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21, Malmö
Tel. 08-405 26 64
Mobil 072-246 58 05
lisa.lofberg@regeringskansliet.se
www.regeringen.se