2017.06.21
Regeringen snickrade ihop ett faktaresistent PM med alternativa fakta, struntade i att lagen inte ens fångar in rätt båtkategori, nonchalerade all kritik – även den diarieförda från Sveriges tre största båtorganisationer – och att det finns annat än promillelagen som skulle öka sjösäkerheten.

Sjöpolisen om sänkningen till 0,2‰ – “Helt galet” – och sällar sig till kritiken mot lagen men särintresset Kustbevakningen – likt nykterhetsrörelsen – har en diametral uppfattning än sjöpolisen och statistiken. KBV trixar för att försvara sin sjuke mor, länk

2017.07.15. Handläggaren av justitieministerns promemoria (PM) anna.hempel@regeringskansliet.se vägrar svara på varför PM:et inte innehöll något av all den kritik osv som framförts, inte ens BåtSveriges diarieförda kritiska skrivelser, och vad den totala faktaresistensen beror på? PM:t går ut på att lagen är framgångsrik för att man haffar färre av de man grundlöst nykriminilaserat och som statistiskt utgör den helt harmlösa kategorien. Kort sagt, lagen riktar sig till Svenssons med flytvästarna på och förarbeviset i handen, de som har ett eget omdöme och ansvar vilket Alliansens rättstalesperson Johan Pehrson med viss stolthet bekräftar, videolänk. Men att lagen ska ha medfört till att man haffar färre enligt PM:t spricker. Sjöpolisen 2006: “Och trots årets fina sommarväder minskar antalet sjöfyllerier.” länk artikel. Sjöpolisen anser att sänkningen till 0,2‰ “är helt galet” – vilket bekräftas av fler sjöpoliser 2010, videolänk.


Inte ens att Transportstyrelsen som anmodar regeringen att göra en uppföljning av lagen tas upp i PM:et.

Transportstyrelsen – “Strategi för säkrare båtliv 2020”:
“Båtlivets förhållande till alkohol och droger. Alkohol och droger har betydelse vid en del båtolyckor. Nyligen genomfördes en förändring i alkohollagstiftningen. Den förändringen bör följas upp.” Länk, sidan 14


Civilutskottet har i flera år avslagit motionärenas motioner om begäran av översyn med förutsättningen att regeringen noga följer frågan och att en utvärdering sker.
Då PM:t inte innehåller ett ord om all kritik så kan regeringen inte ha följt frågan och hur ställer sig CU till detta? Även CU vägrar svara.

Alternativet är att regeringen följt frågan, kommit fram till att kritiken som framförts vilar på sakliga grunder och därför valt att hemsnickra ihop PM:t endast med alternativa fakta – att lagen är bra för med lagen går det att nykriminalisera ansvarstagande skötsamma medborgare som inte utgör ett problem (bekräftas av Alliansens rättstalesperson, länk, samt av sjöpolisen, länk) men dessa nykriminaliseras nu en smula färre. Detta är skrämmande och som hämtat ur Kafkas roman från 1925 “processen”, (länk).


Artikel tidningen Skärgården: REGERINGEN ÖPPNAR FÖR EN ÖVERSYN AV SJÖFYLLERILAGEN.

Men även denna regering backar nu och vägrar att legitimera lagen, rädslan är alltför stor. Regeringen anser därmed att det är strunt samma att lagen inte omfattar de båtar som till 100% representerar olycksstatistiken.

Det är således av mer vikt att de olycksfria båtarna beläggs med totalt alkoholförbud för att tillmötesgå högljudda särintressen – än ökad sjösäkerhet!

Därmed full pott för rättsväsendets utlåtande om lagen – “nykterhetspolitik” – och resursslöseriet med våra knappa brottsbekämpande resurser kan fortgå – allt påhejat av särintresset kustbevakningen som i media kommer dragandes med “alternativa fakta” till naiva och okritiska journalister.

För vilket problem ska lösas med denna lag, hur stort är det, hur, och till vilken kostnad? En fråga som alltjämt förblir obesvarad av regeringen.


Morgan Johanssons (M.J) promemoria (PM) var klar i mars (LÄNK).


M.J har svarat Lars Beckman att nu är locket på igen om översyn av sjöfyllerireglerna (länk) och att Sveriges lagstiftning inte påtagligt skiljer sig från våra nordiska grannländers motsvarighet!

Är Sveriges justitieminister opåläst eller spelar han medvetet okunnig? Finland 1‰, Norge 0,8‰. Danmark har 0,5‰ för högfartsbåtar. Intressant är att i.om att man igen backar på att utvärdera så struntar regeringen till och med i att lagen inte fångar in den kategori som finns i olycksstatistiken! Samma feghet och sak gäller våra båtorganisationer som nu hakat på politikerna floskel, ” alkohol och båtkörning hör inte ihop”. (LÄNK)


Regeringen har uppenbarligen huggit på särintresset Kustbevakningens propaganda i media och årsredovisningar, att lagen är framgångsrik för att man haffar allt färre, och att man gjort farlederna tomma på båtar till stora delar.

Med samma retorik kan man säga att utför inga kontroller alls så haffas inga alls och då blir alla lagar 100% “framgångsrika”. Men vad har man uppnått annat än att man stoppat in en massa i harmlösa Svenssons med flytvästarna på och förarbeviset i handen i brottsregistret?
Hitta på en lag som nykriminilaserar en minoritet för att de har vita T-shirts på sjön. Sätt in stora resurser och skyhöga böter i nivå med misshandel.
Självklart kommer de förbjudna vita T-shirtsen att minska på sjön. Om man sedan då stoltserar med – ” att nu minsann har vi fått bukt med de vita T-shirtsen, nu haffar vi allt färre av dem” – utan att tala om vilket problem dessa T-shirts utgör eller har utgjort, ja då har det slagit runt ordentligt hos våra politiker och Kustbevakning. Det är vad Morgan Johansson anför i en interpellationsdebatt ned Maria Stockhaus (M) (LÄNK)

Ingenting nämns att sedan lagen infördes så har båtlivet minskat med 40%.

Man nämner heller inte att den “positiva trenden” avser farligt gods och lastsäkring, men man står gärna med ett sållningsinstrument i handen och ger sken av att lagen har en “positiv trend”. Var finns den “trenden” när det gäller 02-lagen?? I olycksstatistiken finns ingen positivt “trend” annat än att lagen har inget mål den kan träffa. Målet existerar inte. Länk Transportstyrelsen


KAN POLITIKER VÄGRA – DÅ KAN VI VÄGRA BLÅSA!

Politiker tillsammans med Båtfolket.se arrangerade ett frukostseminarium i riksdagen (länk). Varför medverkade ingen båtorganisation?

SBU och Sweboat var däremot på ett frukostmöte med Ygeman. Inte ett ord om promillelagen som de så hårt kritiserat. Sidan 14-15 i tidningen Båtliv nr 4 2017. (länk)


Samtidigt… (klicka på bilden)

Men för att rädda polischefen, trixa upp urusel brottsstatistik och för att tillmötesgå särintressen…

Hur kunde en sådan här resursslösande världsunik lag sjösättas? Denna hypotetiska dialog kan vara svaret, länk