Klicka på artikeln så kommer du till hela artikeln.Sjötendenser tema fritidsbåtliv statistik, analys och information från Transportstyrelsen 01/2015. Sidan 7 Länk till urklippet nedan så bekräftar T-styrelsen att utan en utvärdering så ökas inte sjösäkerheten. Svenska livräddningssällskapets (SSL) bakläxa till politikerna här

Men hur tänker och resonerar Transportstyrelsen? De skriver samtidigt i tidningen KRYSS (SXK) att sjöfolket är bra på att använda flytvästar. (länk) nedan urklipp från KRYSS.

Alltom02 har därför ställt följande frågor till T-styrelsen/  Lars-Göran Nyström. Kopia har skickats till Jonas Ekblad samt GD Maria Ågren, samtliga har erbjudits kommentera. Endast Nyström har ”svarat”.
1. Enligt Transportstyrelsen så vistas ca 2,5 miljon personer på sjön. Fatala olyckor på sjön per år är ca 35-40st personer. Storleken på problemet blir då ca 0,00000X% vilket även tidningen Skärgården skriver om. (länk)
– Är detta rätt räknat Lars-Göran?
– Nej. ( men vill inte tala om hur man ska räkna på anmodan)
2. Olyckorna sker med små båtar i insjöar slår T-styrelsen fast (bild ovan) och hur mycket skulle då olyckorna ”drastiskt” gå ned om folk använder flytvästar bättre och dessa var nyktra,  hur ska övervakning ske i Sveriges alla insjöar där de flesta olyckorna sker, med vilka resurser, till vilken kostnad?
Samtidigt i tidningen Kryss (länk ovan) så säger ju T-styr att folk är bra på att använda flytvästar. Motsägelsefullt. Din kommentar?
– Ingen kommentar.
3. Ulf Hallström f.d chef på Sjöfartsverkets räddningstjänst åsikter (länk) sågar lagen. Håller du med Ulf:s åsikter? Om inte, vad skiljer och förenar er?
– Nej jag håller inte med Ulf:s åsikter.
4. I SVD slår T-styr fast att ”Sjöfyllerilagen missar dödsolyckorna” (Länk). Detta är vad kritikerna länge påstått. SWEBOAT, SBU och SXK kräver därför en utvärdering. Nu när T-styr sällar sig till kritiken att lagen missar målet, så är det allvarligt om inte T-styr offentligt ställer sig bakom att politikerna nu infriar sina löften – att utvärdera lagen. Lagen kom till för ökad sjösäkerhet, rättsväsendet höll inte med – nykterhetspolitik. Om inte T-styr offentligt ställer sig bakom en utvärdering [Sjöfylleriag missar målet] så bedriver ju då T-styr indirekt just – nykterhetspolitik – och verkar inte för ökad sjösäkerhet. Din kommentar Lars-Göran?
– Ingen kommentar.
5. Transportstyrelsen har påstått att den nya promillelagen på sjön har lett till minskade olyckor (länk) Nu skriver T-styr helt uppriktigt att lagen missar målet. T-styr har fått backat förut om sin propaganda (länk). En utvärdering kan därför ge många svar som förhoppnings kan leda till ökad sjösäkerhet och inte nykterhetspolitik. Kommer T-styr att uppvakta politikerna att be dem snarast infria sina löften om utvärdering?
– Ingen kommentar.
6. Polis och KBV har även hävdad att lagen haft effekt men nu nödgas även T-styrelsen inse att fakta är fakta, lagen har ingen effekt. Vilka ska vi nu tro på? T-styrelsen eller KBV/polis – att lagen gett effekt?
– Ingen kommentar.


2010-11-24

Vi har tagit till oss din argumentation men har en annan uppfattning i frågan om nyttan av en lägre promille halt. Och vikten av varje liv som kan räddas.

Vänliga hälsningar
Katarina Ringels Brevsvar Socialdemokraterna

Upp till bevis nu politiker i och med vad Transportstyrelsen ovan skriver. Ostridigt är att sjöfyllerilagen missar målet och ni har lovat (länk) att utvärdera lagen många gånger om. Vad väntar ni på? – ”för varje liv som kan räddas”- ökad sjösäkerhet var ju därför lagen kom till.

Eller är det som rättsväsendet slog fast – nykterhetspolitik – och att rädda liv -ökad sjösäkerhet – det är en bluff?
Är ni rädda för svaret av en utvärdering, att rättsväsendet har rätt? – detta ter sig som nykterhetspolitik. Oavsett, utan en utvärdering så har ni inga egentliga avsikter att rädda liv/ökadsjösäkerhet. Ni har heller nu i.om att även T-styrelsen slår fast att lagen missar målet inga fler bortförklaringar om utvärderingen att komma med.

Och hur stora resurser ska förspillas till särintressen och nykterhetspolitiska morallagar, samtidigt som…

”Folk ringer 112 men vi kan inte komma” . ”– Chefer säger lite mellan raderna att tänk på att toaletten inte är långt bort om ni råkar hitta ett beslag av narkotika.”

GW 2012: Lättare att plocka pinnar genom att låta hundratusentals nyktra förare lämna utandningsprov än att finka vanliga busar. Lättare att omhänderta en vanskött hamster än att utreda en våldtäkt. Och så vidare, och så vidare med kursen stadigt bort från det som riktigt polis­arbete handlar om.

GW 2008: För en gångs skull är det så enkelt att allt blir sämre och sämre hela tiden och inom några år kommer vi att befinna oss i det läge då polisen här i landet överhuvudtaget inte klarar upp några brott som anmäls av de vanliga medborgare som man förväntas skydda. Detta med undantag för deras insatser mot enklare trafikbrott och liknande där man ägnar sig åt att ”plocka pinnar” för att ge sken av att man ändå gör något. Kolla tusen bilförare, (nu båtfolket*) hitta en som tagit en pilsner för mycket till lunch. Och kampen mot brottsligheten går vidare. – Må Gud bevara landet.

(*alltom02promillepasjon.se not)