Maria Ågren generaldirektör på Transportstyrelsen fick en bot på 70.000kr för att ha ”lämnat ut nycklarna till konungariket Sverige”. (Aftonbladet) Generaldirektören har 115.000 i månadslön (länk) Boten på 70.000 kr motsvarar 70 dagsböter (länk) (länk SVT)

Förmodligen har man riggat ett till gärningen lågt antal dagsböter – före skadeinventeringen – för att utse en syndabock som man inte kan straffa en gång till.

”Mörkandet [regeringens] lyckades fram till början av juli i år då det avslöjades att det fanns ett strafföreläggande mot den förra general­direktören som gällde ”vårdslöshet med hemlig uppgift”. Ärendet hade aldrig ens gått till domstol varför det inte finns någon fällande dom mot Ågren som allmänheten kan ta del av.” (Länk)

Dagsböterna hamnade i nivå med en segelbåt till havs för denne har tagit några pilsner till lunch i en segelbåt som råkar vara 11 meter istf 9,99 meter.

Hur är det möjligt att en generaldirektör som skadar riket erhåller tio dagsböter mindre än en seglare ute på öppet vatten – som hade ca 0,6‰ och bryter mot en nykterhetspolitisk lag – enligt rättsväsendet. (länk)

Högsta domstolen: ”I målet är klarlagt att J.E. har framfört en segelbåt med en skrovlängd om drygt 11 meter, att det har rört sig om en relativt lång seglats på i huvudsak öppet vatten med begränsad trafikintensitet och att framförandet har skett i stort sett utan anmärkning.” (länk)

0,33mg/L som J.E hade i sin segelbåt motsvarar ca 0,66 promille. Det är under den lagliga gränsen i UK, 0,8 för biltrafik, och strax över gränsen 0,5 på Autobahn med till stora delar fri fart. J.E hade heller inte i något annat land (utom i ett fd östatsland) blivit bötfälld.
J.E hade inte fått några dagsböter om båtlängden varit något kortare – men får ändå ett initialt hårdare straff än generaldirektören som har ”lämnat ut nycklarna till riket”.

Not. Detta är den vägledande HD domen där omständigheterna ska vägas in.
HD satte sedan ned seglarens dagsböter från 80 till 50 dagsböter att jämföra med de 70 för att ha skadat rikets säkerhet.

Frågan är vad seglaren (eller någon annan) fått för böter under andra omständigheter och om saken inte ”seglat” vidare till HD?

Oavsett så är böterna för den skada generaldirektören tillfogat riket i samma härad som dagsböter tillhörande den världsunika nykterhetspolitiska morallagen på sjön.

Du kan enkelt kontakta politikerna >här< och framföra din åsikt.