Eposta till Ygeman länken till denna artikel och be om svar på frågorna.

Bäste Anders Ygeman.

I hela sju år har samtliga som begärt att alla löften om en översyn av promillelagen på sjön ska infrias besvarats med: ”det för närvarande inte pågår något arbete inom departementet i anslutning till reglerna om sjöfylleri”. Det får faktiskt räcka nu, det kan inte vara ett problem att infria löftena om att utvärdera denna lag – såvida man inte räds svaret.

Efter att lagen nu varit verksam i sju år så kan vi ännu inte i statistiken finna att den haft någon effekt vare sig på antalet allvarliga olyckor eller att det fungerat som signalvärde i förebyggande syfte. Eftersom våra resurser inom många sektorer är ytterst ansträngda och jag anser inte vi ska ha en lag som kriminaliserar medborgare i onödan så har jag följande frågor:

I ett regleringsbrev undertecknat av dig till kustbevakning står att läsa: Myndighetens [KBV] övervakning i brottsbekämpande syfte ska bedrivas utifrån identifierade problembilder”. (länk)
Då KBV i sin årsredovisning ger sken av att den nya promillelagen löser ett problem – men alla offentliga fakta visar att så inte är fallet – så har KBV:s uppmanats att med fakta försvara sina påståenden i årsredovisningen.  KBV har då som myndighet valt att i just detta fallet sekretessbelägga dessa påstådda verifikat. Följande frågor önskar jag som skickat denna länk till dig att du svarar mig på.

1. Vilken ”identifierad problembild” ska KBV med den nya promillelagen lösa  enligt ditt regleringsbrev? – mot bakgrund av alla tillgänglig olycksstatistik och det som forskning visar gäller om låga hastigheter och promillehalter på sjön. T ex professor Hugo Tibergs inom sjörätt gedigna arbete inom området.

2. Ur KBV:s årsredovisning: Kustbevakningens övervaknings- och kontrollverksamhet bedrivs i möjligaste mån vid tidpunkter och platser där risken för, och konsekvenserna av…

Vilken faktisk risk ska den nya promillelagen lösa? Kustbevakningen bedömer att effektmålet inom sjösäkerheten har uppnåtts och hur har det kunnat uppnåtts med den nya promillelagen,vilket effektmål avses?

 

3. Även utfallet inom sjöfylleri har under de senaste åren haft en nedåtgående trend.

Vad är det för trend som avses här? I olycksstatistiken finns ingen sådan trend. Att färre tas fast är inte underligt då ett litet, litet avsteg från gränsen på 0.2 promille innebär dryga dagsböter långt utöver vad som kan anses vara rimligt (är ett glas vin och att framföra en lite båt i fem knop ha samma straffvärde som att milt misshandla en annan person?)  

 

4. KBV upplever att det har skett en beteendeförändring som påminner om motsvarande på land och bedömer att verksamheten med kontinuerligt genomförda kontroller har bidragit till den positiva utvecklingen. 

4a) Vilken beteende ska förändras – till vilka kostnader och till vilket resultat?
4b) Vilken positiv utveckling? 

Frågorna är berättigade då även Transportstyrelsen (TS) slår fast att promillelagen missar målet och därmed inte löser något problem. (Länk TS)
Enbart detta utlåtande från TS i sig visar att KBV far med osanningar i sin årsredovisning och därför valt att sekretessbelägga underlagen till sin årsredovisning.
5. Hur ställer du dig till att öppen myndigheter agerar så?

Min slutliga fråga är om du som minister kan medverka till en översyn av lagen – vilket du lovade i senaste valrörelsen – så att dels en viktig inblandad myndighet slipper fara med osanning för att försvara en missriktad lag, dels hur du kan försvara att vi har en myndighet som gör brottslingar av oskyldiga människor samtidigt som brister och problemet briserar på andra ställen i vårt samhälle?