KONTAKT: alltom02promillepasjon@gmail.com. 0708-787178

Sommaren 2010 infördes denna promille-regel i en lag som aldrig tillåtit sjöfylleri.
Som sommarbohuslänning fick jag direkt höra flera berättelser om haffningar, polis/kbv ville visa sina resurser med råge.
Västkustska polisbåten 593720 är den vi läst om i fallet Thure, fallet Lissåker som finns sidan 11 båtfolket.se vitbok
KBV låg heller inte på latsidan, och man kan tro att Sverige var i krig som en insändare i NT skrev.
Per år har kontrollerna pendlat runt 3.000 och berättelser kom till min kännedom att båtfolk kontrollerats mer än gång per vecka.

Över 25 år har jag vistas på sjön, något fylleri har jag aldrig sett.
Jag visste även att olyckorna är få totalt sett, och att denna lag måste vara världsunik.
Började hobbygräva och den 1a versionen av alltom02 publicerades november 2010, en sämre amatörsida.
En ny hemsida avsevärt bättre fick jag hjälp med och nya kontakter knöts. Sidan bidrog med att folk önskade engagera sig.
Ett tag efter den humoristiska KBV-satir-filmen publicerades på youtube så hackades alltom02 och byggdes upp igen efter sommaren 2013.

Så varför alltom02?
Berättelserna vittnade om att detta är en lag som inte alls är anpassad sjölivet eller skärgårdsboende.
Politikerna var medvetna om sjölivet vilket bl.a framgår här.
När promille-regeln väl sjösattes så togs inga sådana aspekter med utan den blev betydligt hårdare än för bilar med passagerare.
När jag så satte mig in i grunderna för lagen så fann jag att de var obefintliga.
Det var helt andra orsaker än ökad sjösäkerhet som promille-regeln byggdes upp på vilket är fastslaget.


OPINION.
Under senare år har det stiftats ogenomtänkta lagar som tjänat syftet för politiker att visa handlingskraft eller tillfredsställa företrädare för okunniga opinioner.


När lagar stiftas utan vetenskapliga bevis, sakliga grunder, men på dolda motiv, så undermineras demokratin.
Tar man bort denna säkerhets-sprint för lagstiftning och ny-kriminilaserar ofarliga oskyldiga minoriteter utan legitimering är det inte svårt att föreställa sig för vad exempelvis missnöjespartier/särintressen kan komma att lagstifta om.
Lagar måste stiftas på ett konkret statistiskt bevisat problem som ska lösas, inte påhittade.

Att främja fylleri vare sig på land eller till sjöss är det således alls inte fråga om, utan lagar och förbud får inte slinka igenom som denna promille-regel har gjort. Vad kommer härnäst för populistiska moral-lagar som inte kan peka ut vilket problem som ska lösas som kräver resurser ?

Den extremt kostsamma Kustbevakningen har nu september 2013 skrivit då de äskar större anslag p.g.a underskott följande:
Övervakning och kontroll till sjöss som bidrar till ordning, säkerhet och god miljö skulle minska och i vissa fall upphöra helt.

Resurser kastade i sjön som antingen kan sparas eller tas till annat.

Ola Ljungberg