I båtfolkets Vitbok finns 3 fall sidan 8. Överst är fallet Anders Lissåker som även finns beskrivet här nedan av Anders försvarare, prof i sjörätt Hugo Tiberg.

Ladda ner Vitboken här!


Dagens Juridik. ”Hjälpte styvdotter stanna för KBV, döms för sjöfylleri.


Tiberg i Bohuslänningen: Vem som för befälet eller fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss blir alltså en bedömningsfråga, dels för polis, åklagare och domstol, men också för den enskilda båtföraren och dennes passagerare.
Ur samma artikel: I maj i år åtalades en 27-årig man i Norrtälje för sjöfylleri. Enligt Norrtelje tidning var det en sjuårig pojke som satt i 27-åringens knä som körde. Kustbevakningen uppfattade däremot att 27-åringen, vars alkoholkoncentration var 0,8 promille, antingen bestämde eller åtminstone hjälpte till att köra båten. Övriga passagerare vittnade om att sjuåringen var van att köra en betydligt större båt och då det inte finns någon undre åldersgräns för att köra den typen av båt friades 27-åringen i domstol.


Hugo Tiberg.

Anders hade varit hos sin RIB-båt för att reparera motorn men kunde inte fixa det.
Eftersom båten låg utsatt för sjö och vind flyttade han den 100 m- med motorfelet som innebar att båten bara kunde gå i några knop.
En polispatrull stoppade honom och fann, inte att det märktes nån lukt eller på uppträdande, men han fick blåsa och hade över gränsvärdet 0.2. Att båten inte gick över 3 knop brydde man sig inte om. Evidencern på polisbåten fungerade inte, så man kallade på en polisbil med 2 man från Strömstad 3 mil bort. Sen med båtpolisen F, Anders och de 2 poliserna från Strömstad 3 mil för blåsning, 3 mil tlllbaka, och sen 3 mil åter för de två som varit med hela tiden.

Tolv bilmil, 3 poliser + Anders för att konstatera 0.28 promille.! 

I tingsrätten fick Hugo Tiberg Anders frikänd för att hans båt inte kunde går fortare än några knop.
Nödhandling ville man däremot inte godta – ”han kunde ju ha bett någon annan annan!”
Efter frikännandet kom polisen plötsligt på en massa ytterligare om hur det gått till och skrev en ny rapport
– Anders hade före och efter mätningen kört RIB-en 6 km fram och åter till sitt hem med 3 passagerare
han hade utan problem kört till plats etc. Överklagan till hovrätt. Inför hovrätten:
Polisen F hörde inga fel på RIB-en som puttrade på till sin plats.
Båten måste ha kunnat köra upp till normalfart långt över 15 knop om Anders velat!  Hovrätten: Finns ingen anledning misstro polisens uppgifter. Fälld i hovrätten. Avslag i HD.
Alltom02: fallet Anders visar tydligt vilka resurser som finns när det gäller ”pinn-plockning”.
Aftonbladet: Forskare: ”Polisen myglar, de anklagar oskyldiga och fuskar med brottsstatistiken. Allt för att få upp statistiken.


Stod till rors 10 meter för att hjälpa till förtöja, haffad.


GP: Den 46-årige mannen hade druckit vin när hans barn ville ta båten för att åka och köpa godis.

Han lät då ett av barnen köra båten – och det kan kosta pappan 90 000 kronor i böter, uppger Norrtelje Tidning. Under färden från Gräddö i augusti i fjol gav mannen barnet instruktioner om hur båten skulle styras. Resan gick bra men Kustbevakningen dök oväntat upp.Pappan fick blåsa och hade alkohol i kroppen. Han åtalas nu för sjöfylleri.


Fallet Thure. Gav rorgängaren (hustrun) en instruktion. Haffad. inbogserad. Rättegång. Frikänd. (Rykte: Domaren i Thures fall båtägare.)

Sidan 8-9 i tidningen Båtliv. Läs Lasse Bengtssons kolumn, viktigt.


 GT . Båt började slå mot berget, haffad. 0,46p. 9.000kr. 
– Här är det ingen som använder huvudet. I Norge så hade man bara varit glad över att vi satt oss i säkerhet. Sverige är ett bakvänt land, säger han.


Bohuslänningen. Norrman för ”full” för svenska vatten. Mannen var bara 140meterin på svenskt vatten