Olycks-statistiken  i korthet, sammanställd.

 

TRANSPORTSSTYRELSEN 19 juni 2014: FLEST SKADOR SKER I HAMNErling Matz har sammanfattat olyckorna med en tydlig artikel


Transportstyrelsen (kursivt = transportstyrelsen)

2013:
Det är anmärkningsvärt att det i mycket båttäta områden har inträffat påfallande få olyckor. Utmed hela kuststräckan Gävle-Laholmsbukten har endast tre personer omkommit – en vid en vattenskoterolycka, en vid förgiftning av båtvärmare och en vid fall över bord från en förankrad båt.Samma sak gäller Västkusten, där ingen dödsolycka inträffat utmed hela kusten och skärgårdarna mellan Bua i söder till norska gränsen.

Alltom02 frågade T-styr:
Önskar info om olyckorna som är kopplade till den nya promillelagen på sjön för 2012.
Dvs 0,2p-1p och 10meter/15knop.
Svaret:
För 24 omkomna personer under år 2012 har vi fått kännedom om 15 lab-svar med promilleuppgifter.
3 av dem ligger över 0,2 men under 1,0. Deras värden är: 0.23, 0,75 och 0.93.
Promillevärdena kan påverkas uppåt om kroppen legat länge i vatten. Det gällde för den som hade 0.23 och för den som hade 0.93.
Båtarna som var aktuella i dessa olyckor var alla betydligt kortare än 10 meter och ingen var i närheten av att kunna uppnå 15 knops fart.

Jonas Ekblad

Analytiker, fritidsbåtssäkerhet

Direkt: 010 – 495 32 94

Mobil: 0767 – 24 65 54

Privat mobil: 0708 – 63 43 10

Transportstyrelsen


2012:
Inga dödsolyckor med muskelbåtar, vattenskotrar, jollesegling, windsurfing eller kollisioner med dödlig utgång mellan båtar har rapporterats. Endast 2-3 olyckor kan relateras till hög fart och då inga extrema farter utan troligen i spannet 15-20 knop.


2011. Under 2011 omkom ingen människa vid kollisioner mellan båtar.

Alltom02 samt tidningen Skärgården reagerade på hur transportstyrelsen då presenterade sin statistik. Tidningen gick på T-styrelsen och resultatet blev denna artikel.


Sjörättsuniversitet
Låg risk vid promille. Genomgången grundas på en tidigare undersökning av 350 rättsfall i boken Intoxication in Swedish Case Law (Jure 2011) och använder som mått på risker dels dödsfall och allvarliga skador, dels förekomsten av sekundärbrott som fartöverträdelser och mörkerkörning. Lagändringen har föranlett tillkomsten av föreningen Båtfolket, som i vitboken Den nya sjöfylleriregeln (www.båtfolket.se) har belyst både ingreppet i båtlivet och en rad andra ogynnsamma effekter.

Relaterad artiklar : Resursöversikt  samt vart är vi på väg? samt SSD, 2 polismyndigheter?


Aftonbladet: ”Dricka sprit på vår bekostnad går bra

Sjuksköterskan Jessica Sjöstedt…
– Vi andra fick knappt någon löneförhöjning i år, men dricka sprit på vår bekostnad går tydligen bra.

Det där med alkohol när man ska jobba tycker hon är helt uppåt väggarna.

– Jag har inget emot att de festar i slutet av en konferens eller så.
Men att göra det när man arbetar! Det funkar inte. Det borde politiker fatta, säger Jessica Sjöstedt.


Metro: 7 GLAS VIN VAR PÅ MINISTERNS MÖTE

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson bjöd in danske jordbruksministern för att diskutera Kattegatts tjuvfiskeproblem. Diskussionerna fördes på en bättre köpenhamnskrog där åtta personer bjöds på femrättersmeny. Med drygt 60 glas vin inkluderat i priset.

– Påstår du att vi sitter och super samtidigt som vi diskuterar viktiga frågor? Vad fiskar du efter?, undrar departementsrådet Robert Andrén, en av mötesdeltagarna för kvällen. – Jag kommer ihåg att vi var där men inte detaljerna. Oavsett om det dracks en del vin upplevde jag inte att personer blev kraftigt berusade, säger Eskil Erlandssons pressekreterare Anna-Karin Nyman.

Vad göra åt saken?