Denna sajt tillsammans med 0,2-promillefilmerna på Youtube besöks av ca 20.000 per månad.

 


Så per idag, så står (S) + (M)+ (C) + (SD) bakom en utvärdering.  Här när (SD) har premiär för sin ståndpunkt.

 


Det är oförskämt av vissa partier att ha en bestämd uppfattning före översynen av sjöfyllerilagen är gjord, läs vidare..:

RENA SNURREN.
På BÅTTINGET hade vissa partier redan tagit ställning innan översynen är gjord. Exempelvis (KD) ”det blir ingen ändring så länge vi sitter vid makten”.
KD har tidigare avlagt med starka ordalag löften om översyn. Löften man inte vill infria.

1. FILM MED KD SOM MED STARKA ORD LOVADE EN ÖVERSYN. Bröt löftet.

 

2. FILM OM FOLKPARTIETS´s LÖFTESSVEK.

3.EN OBEHAGLIG FILM OM VART VI ÄR PÅ VÄG. B.ASK I TV4a


Skriv till politikerna! Kräv besked. Lagen grundades på säkerhet inte på nykterhetspolitik. 

tina.ehn@riksdagen.se (MP)
info@kristdemokraterna.se 
lars.tysklind@riksdagen.se (FP) samt info@folkpartiet.se

(V) var inte med på BÅTTINGET, varför?


relaterat:
• SSD representerar 700.000 aktiva båtmänniskor, 2 polismyndigheter?
• BåtSveriges protester
• Ett enat civilutskott står bakom motionerna om översyn. >youtube-länk<.
• Mer politik om lagen, klicka på bilden