Är man nykter eller onykter vid en öl till lunch med en fritidsbåt, och vilket problem har den löst?

Politikernas skäl att införa 0,2 var att trafiken på sjön påminner så starkt om den på land.
Här en film från hamnen i Amsterdam, lagligt upp till 0,8 promille.