(S) Bodström uppfann lagen.

(Aftonbladet: en farlig justitieminister) samt (vägrade drogtest, – för integritetskränkande)

KD,  (som själva erkänner att de är ett förbudsparti) hakade på (S) invit.
(KD har städat bort denna artikel)

KD hade inga svårigheter att få med nykterhetsrörelsens eget parti, (FP)

(S)+(KD) + (FP) i allians. (M) därmed i underläge.

För att undvika röstning och att Alliansen rämnat så krävde (M) att båtar under 10meter/15knop ska undantas.
Detta är en överenskommelse som man inte vill ska komma till allmänhetens kännedom.

Därmed insåg man att man ny-kriminilaserar endast en minoritet och protesterna ifrån dem är försumbara i ett första steg.
Steg 2 att ta in alla farkoster i ett senare skede redan planlagt, möjligtvis nu skrinlagda på obestämd tid då protesterna är högljudda. (M) Hagwall ”de små stegens absolutism”.

Man visste även om att denna båtkategori förorsakar inga olyckor då man antog lagen. källa

 

Med (M) ombord så kunde promillelagen antas på acklamation, inte knapptryckning.

På (M) Hans Sundgrens FB-sida blossade en debatt upp där (M) Katarina Brännström läxade

upp Hans att överenskommelsen måste hållas. Hans raderade tråden direkt!

”Blåsningen” i TV ! Och politikerna högg betet! 

6.1.4 Promille sjöfylleri >länk<

…Alla som följer Kustbevakningens arbete på sommaren inser att onykterhet till sjöss är ett stort problem…

 

(M) skrev en debattartikel 2007 : ”lagen ska inte kriminalisera – vi tror på den enskildes ansvar” osv.
(M) plockade bort artikeln, men Alltom02 fiskade upp den via cachning-sök.