Det råder en märklig tystnad från de 3 största båtorg efter sina skrivelser.

1. Alliansregeringen besvarade aldrig deras skrivelser.
2. Norge har även har kommit fram till att 0,2-promillelagen endast leder till onödig nykriminilasering och resurslöseri (även Finland), varför agerar inte svenska politikerna med denna vetskap?
3. Sjöpolis och KBV häver ur sig direkta felaktigheter och skickar därmed helt fel signaler – t.o.m sjösäkerhetsmässigt kontraproduktiva – hur kan detta få passera utan båtorg. invändningar? Frågorna hopar sig… Ska vi utropa ”moralisterna” som segrare att de lyckats införa ännu en alkoholfri zon utan sakliga belägg?
4. Ska all enorm kritik mot lagen negligeras av båtorganisationerna? Eller laddar de om?

 

 

Från: Mats Eriksson <mats.eriksson@sweboat.se>
Till: ”alltom02promillepasjon@gmail.com” <alltom02promillepasjon@gmail.com>
Ämne: VB: Meddelande från Ola Ljungberg till Mats Eriksson
Datum: 6 februari 2015 11:03:38 CET

 

Till Ola Ljungberg,

Sweboats förbundsstyrelse anser fortfarande att en utvärdering av den så kallade sjöfyllerilagen ska genomföras, men vi agerar inte aktivt i frågan.

Jag ber dig ta bort Sweboats namn och logotype i de sammanhang där det finns risk att vi kopplas ihop med din kampanj.

Att du för tillfället ställer oss till svars i dina alster är naturligtvis inget vi kan påverka, och svaret på din fråga har du i stycket ovan – vi agerar inte aktivt i frågan – och vi är en inte en del av din kampanj och inte heller i Båtfolkets kampanj, vilket det lätt har kunnat  framstå som i olika sammanhang.

Vänliga hälsningar

Mats Eriksson
VD/CEO

Sweboat – Båtbranschens Riksförbund /  Swedish Marine Industries Federation
Kryssargatan 2, Hammarby Sjöstad Box 92065
SE-120 07 Stockholm
Sweden
Phone: +46 8 449 55 98
Fax: + 46 8 449 55 95
Mobile: + 46 703 42 06 99


 

 SweBoat

Båtbranschens Riksförbund.
-Vi anser att det enda påvisbara resultatet av lagens införande är att vanliga människor blivit brottslingar utan att färre människor dödats eller skadats.
Sweboats skrivelse till regeringen •

(Ligger hos Näringsdepartementet;  N2013/1300/brev, lades ad acta dvs utan åtgärd i mars 2013)


(klicka på bilden för hela artikeln)

 SXK’s skrivelse till regeringen 
(Ligger under Justitiedepartementet; JU2014/3707/L5  (L5= enhet för lagstiftning, straffsrättsenheten) Ligger under utredning, ej färdigbehandlad. Handläggare Christer Lundh. (Kristina Nilsson registrator Justitie)

– Politikerna och andra så kallade förståsigpåare lägger på oss båtmänniskor och skärgårdsbor ett antal regler och beslut som har ingen eller mycket liten förankring i vår verklighet.

Den nya alkohollagstiftningen på sjön med 0,2 promilles gräns för sjöfylleri har ingen vetenskaplig förankring. Den är endast en nykterhetspolitisk lag stiftad för att tillfredställa en högröstad grupp ”nykterhetsaktivister”.


SXK, ”båtpolitik”.

Relaterad artiklar: SEILmagasinet.no. Ny promillegrense får den Svenska Kryssarklubben til å se rødt. 170.000medlemmar.  Klicka på bilden för artikel .

Här SBU´s press-realease, (eller klicka på SBU´s logga)
Båtriksdagen är Svenska Båtunionens högsta beslutande organ. Varje vår samlas delegater från SBU:s Båtförbund för att bestämma inriktingen för Svenska Båtunionen och besluta i frågor som väckts av Båtförbunden eller Unionsstyrelsen.

• SBU’s skrivelse till regeringen 
(SBU, Båtfolket m.fl. ; Ligger under Justitiedepartementet; JU2013/1748/L5  (L5= enhet för lagstiftning, straffsrättsenheten) Ligger under utredning, ej färdigbehandlad. Handläggare Christer Lundh)


Robert Aschberg, medlem i styrelsen SSRS (sjöräddningssällskapet) i Båtliv i Maj 2014.


Märkligt ! Civilutskottet står bakom motionärerna att lagen följs upp men råder riksdagen att avslå motionerna !! ??


BåtSverige med prof i sjörätt Hugo Tiberg m-fl , SjörättsInstitutet ber regeringen om översyn.


Sjörättsinstitutet, medlem i Comité Maritime Internation (CMI)

Att inkräkta på denna frihet genom sakligt ogrundade förbud blir för detta båtfolk en klåfingrighet: som att tränga sig på i folks hem för att tillse att de håller sin konsumtion på en nivå som staten bestämt.
En sådan reglering manar inte till laglydnad; den styr utövarnas livsföring och förblir en oformlighet i rättsordningen.


Svenska Livräddningssällskapet kritiserar lagen


Ett flertal politiker motionerar att lagen bör ses över. 


Sjöpolisen ger stöd. Lagen onödig.


R E G E R I N G E N   N O N C H A L E R A R .  L Ä G G E R  L O C K E T  P Å.

(klicka på bilden)Är detta B.Asks svar till båtSverige
? via media.

– Regeringen ser inte över sjöfyllerilagen…förr eller senare en utvärdering..beror på hur ofta den tillämpas i domstol. /.
Betyder detta att man inte står för alla dessa löften om översyn?


Relaterad artikel: POLITIKER KOMMENTERAR.