Läs bland annat om den lilla plastekan (länk) som på rent tyckande blev fälld på 0,4 promille. 

Klicka på respektive artikel.

Sjöpolisen gör en U-sväng i debatten. Plötsligt är promillelagen bra.  Men den som gräver en grop andra faller oftast själv däri.Expressen ställer liberalisten Ullenhag mot väggen med sjöfyllerilagen, går hårt åt Ullenhag,.
Men en liberalist som förespråkar liberalism straffas direkt.
”Han [Ullenhag] dundrade på om att ”regeringen bara vill ha förbud och pekpinnar och att ”vi ska inte ha ett samhälle som reglerar allting i minsta detalj””
Ullenhag tuktas omgående, straxt därefter utses Ullenhag till ambassadör i Jordanien! Ullenhag: ”känns vemodigt”.


 Klicka på bilderna för ”läs mer”

 


KBV gav sig på SSRS under uppdrag, jagade 10-åringar, m.m.
Status om den utlovade utvärderingen, löften om sådan.

 


Båtorganisationernas obesvarade skrivelser till regeringen.

 


Remissutlåtanden.

Kammarrätten i Stockholm har framfört att en promillegräns på 0,2 för fritidssjöfarten närmast
ter sig som ett nykterhetspolitiskt förslag och saknar stöd i vetenskapliga studier.


Friad för sjöfylla vid 1,5 promille med motor igång för att denne inte hade lagt i växeln.

Fälld vid exakt 0,2 promille med motor igång men hade inte heller växeln ilagd. BÅTLIV lyfter fram vansinniga domar från tingsrätten. 

Kort film för den okunnige om lagen.Sjöpolisen förändrar verkligen men blir avslöjad


Även Transportstyrelsen ger politikerna bakläxa – lagen missar helt målet.