14.01.21. Alltom2 blev uppringd av (M)-riksdagsledamot. Man kommer gå båtSverige till mötes. Att man tvekat är för att man hyser stor oro att man drar in alla fartyg under lagen, så viktigt är att de som inte omfattas av lagen (ännu?) även protesterar och bidrar med en slant till båtfolket.se.
14.02.02. Fler signaler från vänner i riksdagen att alla båtar kan dras in. Ansiktsräddning… Alle man till pumparna! Stöd båtfolket. se. och protestera här !


Från Radio1 130903. Schlingmann i studion med Aschberg.
”korkade idiot lagen”. Hur driva frågan? Ta bort lagen eller plocka in alla farkoster ända ned till luftmadrasser?  Schlingmann ger råd, kommenterar. (Risk att alla båtar drabbas)

Transportstyrelsen på sin sajt hade detta publicerat. Efter att alltom02 frågat, -hur kan lagen ses som ett delmål innan ni är klara med er utredning?
En saklig och uppriktig GD Staffan Widlert svarade att det är givetvis fel, och de tog bort detta, men var det slutgiltiga målet är går därmed inte att ta miste på.


Ändamålsglidningen är nu total.

”Det är myndighetens uppfattning att man ska vara *nykter vid framförandet av alla farkoster till sjöss. 
Transportstyrelsen anser att den nu införda nedre promillegränsen, som omfattar mindre än
hälften av alla fritidsbåtar (totalt cirka 800 000 stycken), ska ses som ett delmål och bör gälla 
samtliga båtar.” (Alltom02 har fått TRPT-styrelsen att ändra detta)

Transportstyrelsens inställning således, döm nu hårt för ett par öl, utred sedan.

* Myndighetens uppfattning är således att man är onykter vid 0,2p i alla andra länder, även på land där det råder 0,5-0,8promille i vägtrafiken inklusive Autobahn med till stora delar fri fart !.