140911. Enligt SBU/tidningen Båtliv så är nu (S) även för en översyn!. >>Klicka här<<


3 KORTA FILMER ! >>Klicka HÄR<<


(M) INGA ARGUMENT BITER PÅ LAGEN! (SWEBOAT) 


LAGEN DEBATTERAS PÅ BÅTTINGET 2014 AV SAMTLIGA PARTIER UTOM (V). Detta är en viktig film att se!
(M) vill ha översyn samt (SD). De övriga… ja, lyssna….Man flaggar även upp att en översyn mycket väl leda till en hårdare lag.


Juni 2014. Alltom02 kontaktade samtliga partiers pressekreterare med frågan:
Säger ni JA eller NEJ till en översyn? (d v s infria alla löften om en sådan och att enat CU står bakom en översyn)

Alla löften om utvärdering är vi sannolikt ”blåsta” på!. Film med satirikern Göran Gabrielsson!


Edward Reidel (M): INGA ARGUMENT BITER PÅ LAGEN!


SBU/BÅTLIV Nr 2 2014. Sidan 40. (saxat):
-Budskapet från flera av politikerna var dock entydigt: sluta kräv att vi tar bort lagen om 0,2 promille. Flera av politikerna, bland andra Annelie Enochson (KD), var mycket tydlig med att de jämställde bilkörning med båtkörning och att lagen främst är grundad på alkoholpolitik.

Lustigt att politikerna ber oss sluta ställa protestera på en världsunik lag…


REGERINGEN TIGER OM SJÖFYLLERILAGEN.


KOMMER ALLT SOM FLYTER DRAS IN I LAGEN ? Från Radio1 130903. Schlingmann i studion med Aschberg. 
”korkade idiot lagen”. Hur driva frågan? Ta bort lagen eller plocka in alla farkoster ända ned till luftmadrasser?  Schlingmann ger råd, kommenterar. (Risk att alla båtar drabbas)Som Schlingmann säger i Radio 1  så kan en förändring endast ske om man kan förlora väljare.
Det är därför så oerhört viktigt att du kontaktar politiker detta valår och det gör du enklast här.SKJUT FÖRST OCH FRÅGA SEDAN.
Transportstyrelsen på sin sajt hade detta publicerat. Efter att alltom02 frågat, -hur kan lagen ses som ett delmål innan ni är klara med er utredning?
 En saklig och uppriktig GD Staffan Widlert svarade att det är givetvis fel, och de tog bort detta, men var det slutgiltiga målet är går därmed inte att ta miste på. Flera signaler att alla båtar kan komma drabbas finns, framgår även i filmen ovan Båttinget 2014.

Ändamålsglidningen är således total.
”Det är myndighetens uppfattning att man ska vara *nykter vid framförandet av alla farkoster till sjöss. Transportstyrelsen anser att den nu införda nedre promillegränsen, som omfattar mindre än hälften av alla fritidsbåtar (totalt cirka 800 000 stycken), ska ses som ett delmål och bör gälla 
samtliga båtar.” (Alltom02 har fått TRPT-styrelsen att ändra detta)
* Myndighetens uppfattning är således att man är onykter vid 0,2p även i alla andra länder där det råder 0,5-0,8promille i vägtrafiken inklusive Autobahn med till stora delar fri fart!
Internationellt på sjön 0,8promille (oljetankers osv kommer på sikt sänkas till 0,5p) Finland 1promille, sänker inte, ”onödigt skapa brottslingar”.
Transportstyrelsens inställning således, döm nu hårt för ett par öl, utred sedan.
Nedan listas axplock samt färskt från förra och hackade alltom02´s omfattande dialog med politiker, hur de svarat på all den kritik som anförts, m.m. 
(Båtfolket.se har i sin vitbok sidan 11 en samling av politikers uttalanden. Läsvärt som mycket annat i Vitboken) Kristdemokraterna .

Göran Hägglund: Klåfingriga politiker en fara för oss alla. Vi ska som politiker inte ta ifrån människor det personliga ansvaret för sina liv.

Gäller det även båtfolket? Frågan ställdes till KD och svar kom via Julia Forssmed: julia@kristdemokraterna.se

– Vi vill inte riva upp lagen utan har tvärtom varit med och genomfört den. Vi anser att den nya lagen om sjöfylleri behövs. Det har länge i vissa kretsar ansetts vara okej att dricka alkohol och köra båt och det är viktigt att vi bryter den här utvecklingen. Det visar sig nu, efter den nya lagens införande, att väldigt många människor åkt fast vid kontroller. Detta visar på behovet av mer kontroll och behovet av att det ska bli självklart att om man ska köra båt då ska man inte vara berusad.

(KD ) Yvonne Andersson, anförande 15 i CU14.
I vårt gäng här finns det sådana som har skepparexamen, är domare inom sjöräddningen och jag vet inte allt.

(KD) Enochson fick texten nedan.


Jan Lindholm, Miljöpartiet.Före lagen trädde i kraft så lät det så här.
(M) var snabba att ta bort detta från nätet. Orsaken var p.g.a denhemliga överenskommelsen

(M) Katarina Brännström på Hamnen.se .(som nu lovordar lagen)

Det är inte mycket som är rätt i det Katarina skriver. Finland har 1promille. Norge 0,8, Internationellt för yrkesjöfart såsom oljetankers, 0,8p. Danmark 0,5 för höghastighetsbåtar och +15meter.
Hon hittar även på att det varje år sker olyckor med stora båtar som körs av onyktra, oftast unga män.
Alltom02 har konfronterat Katarina om detta, men hon vägrar svara. När så på (M) Hans Sundgrens  FB-sida Katarina fick kännedom om detta så trädde Hans partikamrat Katarina fram. Katarina skrev till Hans då om en (hemlig) överenskommelse som måste hållas  och så deletades allt på Hans FB.

Så vad har (M) svarat fram till att man fick klart för sig att (SD) på båttinget tillkännagav att (SD) är för en översyn?
Floskelsvar- ”Alkohol och trafik hör inte ihop”. Avsändaren från (M) är en anonym tjänsteman som kallar sig Carl och vägrade uppge sitt namn.
Kent Persson på frågan – hur ställer du dig till promillelagen då ett enat båtSverige starkt kritiserar lagen?
– Lagen är bra!
På vilka grunder anser du det Kent?
– Lagen är bra!

2014. Ett flertal (M)-politiker har motionerat om översyn. På båttinget så tillkännagav (M) att de även står bakom en översyn.


Centerpartiet

140822. Centerpartiet är FÖR en översyn!

Centerpartiet är splittrade i frågan men förtjänar en stor eloge, för de tar debatten.
Landstingsrådet Gustav Andersson/Hemming samt Karl Malmqvist är mot lagen och är mycket pålästa. Gustavs inlägg finns i Mediaarkivet.


Starkt för lagen utmärker sig Johan Linander. I en debatt som båtfolket.se arrangerade på båtmässan på Djurgården deltog bl.a Johan. På publikfrågan, ”vad har du för båt Johan” så vägrade Johan svara. Publiken krävde svar och svaret blev… – jag har ingen båt./. (Johan på sin blogg säger att han ska sluta i riksdagen.)


Lennart Petterson:
Expressen har skrivit om Lennart Petterson och promillelagen.
Lennart till Alltom02:
– Framförande av ”fordon”, av vad slag det än vara må, går inte att kombinera med alkoholintag. Det gäller även till sjöss. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att avstå från alkohol där, när man kan avstå på land. Kan man inte avstå bör man fundera närmare på sitt eget hälsoläge. Om det vuxit fram en kultur där alkoholen är ett naturligt inslag, får man väl ändra den kulturen. Som måttlig alkoholkonsument vet jag att det går att ha trevligt även utan alkohol./. (Lennart kvarstår inte i riksdagen)


Viviann Gerdin anf. 3 :Ska lagen tillåta att alkohol över huvud taget kan medföras i en båt med övernattningsmöjligheter? Risken finns att alkoholen kan komma att brukas./.

Centerpartiet på Facebook mars 2014: (Nu står man inte bakom en översyn alls)

Vad (C)  säger på FB är att de står bakom en utvärdering men att de redan har fattat beslut före utfallet av utvärderingen! De lutar sig på en IF-undersökning där frågorna var ställda ”som man frågar får man svar” och som dessutom riktade sig till en majoritet som inte ens hade båt, eller omfattades av lagen! M.a.o Centern står bakom en vinklad enkät och på den s.k ”grunden” menar på att populistiska lagar som nykriminilaserar en harmlös minoritet är tillräcklig ”grund” för lagstiftning!!!!

På båttinget repeterar (C) att de har sin bestämda åsikt klar långt före utfallet av utvärderingen. (8sek film)
Även Centerpartiets inställning således, döm nu hårt för ett par öl, utred sedan. Detta, om något, är lagstiftning på basis av nykterhetspolitik!

 


  Folkpartiet liberalerna.

Birgitta Rydberg, är som Gustav Andersson/Hemming ( C ) sjukvårdslandstingsråd, har debatterat en del i media.

Här skriver Birgitta att sjöfyllerilagen fungerar. På FP´s partisajt skriver Birgitta även. Karl och Gustav i SVD Brännpunkt replikerar.

FP´s Johan Pehrson. Extremt för lagen. Vägrar svara på frågor om lagen.

OM (FP) PER DEN 140822.
”Liberala” (FP) HAR SVARAT (nedkokat) ATT GRUNDLÖSA LAGAR SOM HAFFAR FOLK ÄR BRA LAGAR. OM DET FINNS ETT BAKOMLIGGANDE PROBLEM SOM SKA LÖSAS ÄR OVÄSENTLIGT. (FP) har ombetts återkomma om kommentar och omprövat svar.
(FP) har en app där de via en centraldator hämtar vad de ska svara till alla, oavsett vad som frågas. Dialogen ligger här på FB


SR Public Service : Alliansen sågar egna kriminalpolitiken:

Regeringen har misslyckats totalt med sina satsningar på polisen och mot brottsligheten, enligt självkritiska alliansföreträdare.
– Vi har inte lyckats få tillräckligt kraftfull styrning, säger Johan Pehrson (FP).

DN. -båtfolket rasar. ”400.000 småbåtsägare tycker att jag är en förmyndargubbe”, säger Johan Pehrson (FP), ledamot av riksdagens justitieutskott.
Aftonbladet, LUF:– Han visar en bristande liberal kompass. Vi kan inte ha en rättspolitisk talesperson vars ryggmärgsreflex är att förbjuda, drogtesta och låsa in, säger Linda Nordlund. Johan Pehrson brinner för sjö-promille-lagen precis som Johan Linander (C).(SD) via båttinget står bergfast bakom en snar översyn. Menade på att lagen (även Kammarrätten) är nykterhetspolitisk och vill harmonisera den med övriga länder.


Från (S) på frågor kommer precis som från (M) floskelsvar i form av klipp och klistra till dem ställer frågor.
I korthet
– alkohol och trafik hör inte ihop.
– Vi har tagit till oss din argumentation men har en annan uppfattning i frågan om nyttan av en lägre promille halt. Och vikten av varje liv som kan räddas. (Katarina Ringels)

På frågan. -Hur ser ett sådant samhälle ut där man ska rädda varje liv, till vilka resurser, och varför gäller det då exempelvis inte för andra områden (Se denna artikel) så svarar inte (S)-ledningen.

Ulla Lord Gynne svarade dock:
– Vi menar därför att regeringens förslag till vilka båtar som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagen ger en ökad sjösäkerhet. En förnyad prövning av regelverket kan därefter behöva göras./. (S) Per Juni 2014 står inte (S) bakom en översyn, (filmen med Göran Gabrielsson)

Agneta Gille yrkar på översyn via motion.  (S) Uppsala län på sin hemsida skriver ( via Gille) : Utvärdering av stor vikt.

(Se artikel om löften om utvärdering)11.07.04 ”Hej Lars Ohly har läst ditt mejl och bett mig att svara till dig. Jag kommer att kontakta vänsterpartiets ansvariga ang frågan om lagen verkligen fungerar som den vart tänkt. Uppenbarligen så fungerar inte lagen vid nödsituationer. Samtidigt så är det rimligt att verka för att  sjöfylleri  i gängse mening motarbetas. Vänliga hälsningar, Inger Lundgren/.


Och där står vi i korthet med våra politiker.
Relaterad artikel. BåtSverige kräver översyn.