info@moderat.se info@mp.se, socialdemokraterna@riksdagen.se, info@centerpartiet.se, info@kristdemokraterna.se, info@folkpartiet.se, jimmie.akesson@riksdagen.se, vansterpartiet@riksdagen.se,

  I denna >>textfil att tanka hem<< står följande att kopiera och skicka till partierna och samtliga riksdagsledamöter. >>Epostlista här<<Ämne: 4 år har nu gått sedan promillelagen på sjön infördes.

I denna proposition står följande: Förhållandena till sjöss och riskerna med alkoholpåverkan påminner i flera viktiga avseenden så starkt om situationen i vägtrafiken att det av trafiksäkerhetsskäl är motiverat att införa samma nedre promillegräns för sjötrafiken som för vägtrafiken.
Följande frågor önskas besvarade.

1) Vad är det för vägtrafiksituationer som påminner om viktiga avseenden om förhållandena till sjöss. Vad skiljer och förenar ?

2) Vilket problem är det som ska lösas med denna världsunika lag? och hur?

3) Hur stort är problemet som ska lösas? (med 2 poliskårer)  (CU13 ”motionärerna anför att onykterheten på sjön är ett stort problem”)

4) Kammarrätten i Stockholm har framfört att en promillegräns på 0,2 för fritidssjöfarten närmast ter sig som ett
nykterhetspolitiskt förslag och saknar stöd i vetenskapliga studier.

4a) Om det inte finns stöd i vetenskapliga studier, hur kan man i CU 13 då påstå att onykterheten på sjön är ett stort problem ?
4b) Ett nykterhetspolitiskt förslag, handlar promillelagen på sjön då om nykterhetspolitik och inte ökad sjösäkerhet ?

4c) Var finns evidens för att lagen verkligen handlar om ökad sjösäkerhet ?  Exempelvis Svenska Livräddningssällskapet anser att politikerna började i fel ände med denna lag, flytvästar räddar liv.

5) När infrias alla dessa löften om uppföljning/utvärdering? (länk)

6) BåtSverige har tillskrivit regeringen/berörda om uppföljning/utvärdering.  Per den 14.01.09 har inte någon av båtorganisationerna fått svar, ca 1 år har gått.
När kan svar emotses?

7) I partiledardebatten Januari 2014 anförde statsministern följande till SD, citat:

– Välkomna till Sverigedemokraternas idévärld. Ställd inför forskning och fakta så hänvisar man till att jag själv tycker. Jaaa…det är ju en bra utgångspunkt /applåder/. Så här kan vi ju föra samhällsdebatten. Vi kan hänvisa till de senaste rön vi har och sen meddelar man att det tror man inte på. Och så var den diskussionen avklarad. Formar man politik utifrån ”jag tycker” – ja då blir det ett väldigt konstigt samhälle. Då formas det väldigt mycket utifrån kvällstidningstänkande och det skulle jag starkt varna för. /slut citat/

Med denna vitbok ställer jag er inför senaste rön, forskning och fakta och ser jag fram emot sakliga svar

i linje med statsministern anförande till SD före valet 2014.  Såvida Ni inte anammat SD´s idévärld?

 (hämta vitboken här)