Båtfolket i ett nyhetsbrev (länkskriver bl.a : ”SD bryter sina löften”, och mycket mer intressant därtill. 

För S och SD är absolut medvetna om att man har friskrivit båtarna som förekommer i olycksstatistiken. Bland dessa ”fribåtar” finns nämligen den större väljarmassan. Om man sjösätter en översyn riskerar man blottlägga att lagen bör omfatta även båtarna man friskrev om man ska uppnå någon ökad sjösäkerhet – därför vill man inte ännu påtvinga även dem denna fostrande nykterhetspolitiska signalpolitik, men enligt Transportstyrelsen skall lagen ses som ett delmål, – före en utvärdering! (länk)


S har inte ”brutit” löftet att utvärdera, istället ignorerar man sitt löfte att utvärdera genom att säga: – det pågår för närvarande inte något sådant arbete.
En ”snyggare” form av att inte stå för det man lovat.

Civilutskottet ordförande har till alltom02 mejlat att ”regeringen [S] vill inte” [utvärdera] och det är märkligt att Civilutskottet (ett enigt sådant) ställer sig bakom en utvärdering och utgår från att regeringen följer frågan – fast man vet uppenbarligen att regeringen (inte denna regering heller) inte alls följer frågan.

Och i december 2015 ur SD´s motioner landsdagarna 2015 där en motion om att infria SD-röstfisket – att verkställa utvärderingen – så står SD inte för vad man sagt vid valet 2014 [artikeln Båtliv], ej heller vid Båttinget 5:e mars 2014 [Tony Wiklander] samt att man i civilutskottet 4e november 2015 då stod bakom en utvärdering:
Civilutskottets ställningstagande:
Utskottet [enigt] anser alltjämt att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även när det gäller det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010.(länk)

Detta ställningstagande stod således SD och S bakom, då, men SD nu:

.…Sverigedemokraternas riksdagsgrupp ställde sig så sent som 2015-11-04 bakom förslaget att säga nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om utvärdering av skärpta regler för sjöfylleri. Sverigedemokraterna har således indirekt ställt sig bakom nuvarande regelverk. Då det i dagsläget inte finns tillräckligt med underlag eller argument för att riva upp gällande lagstiftning och återgå till tidigare lagstiftning föreslår partistyrelsen avslag på motionen. (skriven av Peter Whilner att SD ska infria och verkställa [SD:s löften] att utvärdera.

Civilutskottet säger NEJ till motionerna om utvärdering men anser samtidigt att det är angeläget att lagens följs upp, år ut och år in…
Och att det inte finns ”tillräckligt med underlag eller argument för att riva upp gällande lagstiftning ” är nonsens. Och utan en utvärdering – hur ska man annars få fram underlag?
Det tog nämligen Norge knappt ett år (2015) att utvärdera och inte införa 0,2 – på basis av svensk dokumentation! (länk)