CU14: Motionärerna anför bl.a. att onykterhet till sjöss är ett stort problem och att det är hög tid att sänka högsta tillåtna promillehalt på sjön till 0,2 promille, samma promillegräns som gäller på land.

Vidare ur CU14: Antalet olyckor till sjöss är visserligen förhållandevis få enligt tillgänglig statistik.

Ur riksdagens protokoll 2003/04:63.
Endast åtta personer omkom i samband med högfartsolyckor med båt. Däremot framgår inte klart av statistiken hur många som hade alkohol i kroppen.

Kammarrätten: Nykterhetspolitik. Saknas stöd i vetenskapliga bevis.  Så hur kan man då anföra att onykterheten är ett stort problem? Frågan ställdes till Transportstyrelsens GD Staffan Widlert.
-Vi vet vi inte hur många av olyckorna som berodde på att föraren var påverkad av alkohol. Vi vet inte heller om alkohol innebär en större risk  när båten är stor och snabb. När regeringen beslutade om lagen hade man så vitt jag förstår inte heller något sådant underlag. Förklaringen till detta var rimligtvis att sådant underlag faktiskt saknas.Kustbevakningen
. reportage med GD Judith Melin i tidningen Vi Båtägare Nr 1 2012.

  • – Poängen är inte att sätta dit folk och bötfälla folk, utan att förändra beteende.
  • – För många verkar det vara oerhört viktigt att dricka när de är på sjön, men jag har svårt förstå det. Jag bor på landet…
  • – Själv tycker jag inte det är så viktigt att dricka varje gång jag är exempelvis på krogen. Jag bor på landet…

När Allianspolitiker sommarbesökte KBV i Lysekil så satt man nog på ljugarbänken.
”Det framkom att den (lagen) nyttjas främst när något hänt, de jagar inte båtar för att upptäcka sjöfylla ”

 

Filmen skickad till KBV med frågan – Ljuger ni inte här? Så svarade Ulf Nilsson 03052013 :
– Det har du egentligen fått svar på.
Frågan och filmen har även tillställts till politikerna i filmen, de vägrar svara.