Om KBV och olja i vattnet skriver Hans-Örjan:

Många liter á 41.667kr som KBV inte tagit upp på bilden.

 


Om tips skiver GT:

Det svåra oljeutsläppet sätter fingret på hur det är ställt med beredskapen. Larmet om att olja sökt sig in mot Tjörns stränder kom den 16 september från en privatperson. Men den fartygskollision utanför den danska kusten som tros ligga bakom utsläppet hade redan skett den 10 september. Enligt en flera decennier gammal samnordisk överenskommelse skall grannländerna larmas vid sådana händelser. En skattning av ström- och vindriktningar visade i detta fall också att oljeutsläppet skulle ta riktning mot området runt Tjörn.

Den svenska kustbevakningen säger sig emellertid först ha fått larm den 14 september. En överflygning i mycket hårt väder gjordes då utan att någon olja hittades. Nu visar emellertid uppgifter att larm gick ut från Danmark redan den 10 september.


Kritiken mot KBV inget nytt.
Sjöportens SamarbetsDelegation (SSD) 2008, före promille-lagens tillkomst har starkt kritiserad KBV.
Googlar man ”SSD Högardh kustbevakningen” så finner man sannolikt mer kritik.