Skickat till registrator@kustbevakningen.se 16.01.25

Att en öppen myndighet som KBV väljer att sekretessbelägga underlagen till sin årsredovisning är en märklig omständighet.

Jag har fler frågor med förhoppning att inte även de drabbas av plötslig ”sekretess”.

Ur KBV:s  årsredovisningar:

2012

Generellt kan konstateras tydliga beteendeförändringar bland fritidsbåtstrafikanter sedan lagändringarna 2010 och införandet av en nedre promillegräns. 

2013.

En slutsats som kan dras för 2013 är att det alltjämt pågår en beteendeförändring

2014

Kustbevakningens närvaro till sjöss och genomförandet av sjöfyllerikontroller bedöms ha haft en preventiv verkan på sjöfylleriet vilket starkt bidragit till att utfallet årligen minskar. 

…vilket innebär att utfallet har halverats sedan 2010

2015.

Kustbevakningen upplever att det har skett en beteendeförändring

 

1. Vilket beteende är det som utgör ett  problem som ska förändras – och vilket problem avses? (regeringens regleringsbrev: KBV ska arbeta med identifierade problembilder..)

 

2. Är utfallet av ”beteende”- böter något som löser/löst ett identifierat problem? – eller är det en enbart en minskad volym av ”beteende”-böter som lett till att KBV anser att man därmed uppnått sitt effektmål?

 

3. Det ”beteende” som enligt KBV är nu ett tillrättalagt problem (eller har varit, oklart vilket) – föreligger detta ”problem”- beteende endast i båtar som är mer än 10meter och kan göra 15knop?

Sjöpolisen nedan rapporterar att efterlevnaden av sjöfylleri är marginell.

 

I KBV:s årsredovisningbl.a i 2015 står ju tvärtom:

...bedömer att verksamheten med kontinuerligt genomförda kontroller har bidragit till den positiva utvecklingen.

 

4. Hur kommer det sig att två myndigheter som sysslar med samma sak lämnar två diametrala uppgifter?


Läs även Lennart Svanfeldt. f.d fartygschef Kustartilleriet brev betr. KBV
KBV, pengar i sjön.