När du läser artikeln så får du förmodligen uppfattningen att BÅTLIV/Bengt Anderhagen som källa lutar sig på Transportstyrelsens (TS) statistik.

Men vad lutar sig egentligen Transportstyrelsen på…? Alltom02 frågade Transportstyrelsen/Jonas Ekblad som häpnadsväckande svarade:
”Här baseras det hela på mjukare data och egen andras erfarenheter.” d v s hörsägen, rykten!


Orsaker till att båtolyckor minskar enligt Transportstyrelsen:
Radiokommunikation.
Annan spritkultur, lagstiftning, osv.  Transportstyrelsen ger gång på gång ett falskt intryck [Båtliv reder ut..”] att den nya lagstiftningen lett till minskade olyckor.

Notera: TS har i ”Strategi Säkrare båtliv 2020” slagit fast att statistiken ska relateras till aktivitetsnivån på sjön vilket TS inte undviker. Skulle man följa sina egna kritierie regler så har olyckorna ÖKAT med ”hela” 172% sedan lagen infördes. Mer om det i denna artikel (LÄNK)

Inget nämns heller att båtlivet gått ned markant sedan lagen infördes vilket
även KBV tillstyrker.
Skulle man lägga in olyckorna för 2015 har de sannolikt ökat. Inget nämns om det heller av Båtliv.

Och det är inte första gången som Transportstyrelsen backar på sin propaganda när tidningen Skärgården satte ned foten.

Från detta nedan [att lagen är ett delmål] har Transportstyrelsen även gjort avbön på via en klok GD, Staffan Widlert men det visar att Transportstyrelsen agerar part i målet.