Internationellt på sjön gäller 0,8p.
På land, 05 till 0,8p i UK.
Exvis Tyskland med 0,5p på autobahn med till 2/3 fri fart.
Kommersiella piloter i USA max 0,4p.

I Sverige på sjön, 0,2promille, d.v.s ca 33cl starköl för samtliga ombord som utgör ”en väsentlig sjösäkerhetsmässig uppgift”.
Vad det är står inte i lagtexten utan ska avgöras av domstol.
Fallet Thure som gav sin sin hustru som körde båten ett råd blev haffad och inbogserad.
Thure blev frikänd.
HD i en dom har sagt att omständigheterna måste vägas in. Man går således emot politikerna som jämställt båtar/bilar
vilket innebär att man ska inte acceptera böter på plats då de är landböters beloppsättning.

Om du blir anmodad att lägga till bredvid KBV/polis så se upp.
KBV/Polis när de bordat har skador uppstått. Därför ombeds den de ska kontrollera att borda dem.
Uppstår då det skador så blir den som ska kontrolleras den skyldige.
Hjälp heller inte till någon ombord med tampar osv, det är en sjösäkerhetsmässig uppgift.