Friad för sjöfylla vid 1,5 promille med motor igång för att denne inte hade lagt i växeln. (länk)
Fälld vid exakt 0,2 promille med motor igång men hade inte heller växeln ilagd. (länk)
Mer vansinniga domar som SBU:s styrelseledamot Lars Afzelius tar upp här.