Två talare anmälde sig, (M) Maria Abrahamsson samt (S) Eva Lindh. Lindh’s anförande ett hafsverk och Lindh anför bl.a en studie ingen hört talas om.
Det är allvarligt när en lagstiftare förefaller gripa saker ur luften och sprider myter vid lagstiftning, och varför igen infantilt trixa bort utvärderingen? Utskottet var eniga om en utvärdering, varför inte skrida till verket? Lindhs anförande väcker många frågor. Givetvis är vi många som ställt henne till svars och ju fler – dess bättre. eva.lindh@riksdagen.se.

Lindhs anförande:

– Bakgrund till den här lagen är ju en säkerhetsfråga. Alkohol kan redan vid små mängder påverka oss så vi blir sämre förare bl.a påverkas *mörkerseende vid lågt intag av alkohol. Det finns naturligtvis olika studier på detta. En studie visar att alkohol kan vara än mer allvarligt på sjön än i vägtrafiken.
Därför att med både på tanke på dom ljud och dom vind och allting annat innebär att man påverkas mycket mer och får svårare att framföra båtar, men också att fler förare är oerfarna. Alkohol och trafik är en fara att det händer olyckor.

När M.Abramsson säger att det går inte att jämföra vägtrafik och båttrafik så stämmer det tills dels och det stämmer inte till dels därför att det påverkar olycksrisken men det är därför vi inte kan acceptera man har en hög alkoholåverkan för det påverkar faktiskt trafikolyckorna och det är en riskfaktor som är möjligt att undvika. Men det utesluter ju inte att vi ska följa den här lagstiftningen det är också det som utskottet enigt fattat beslut om. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer frågan och föreslår att riksdagen med det avslår samtliga motionsyrkanden. Det är viktigt att följa den här lagstiftningen men det görs med all lagstiftning och det förutsätter att det görs även med den här.


*Förmodligen har Lindh avsett nykterhetsrörelsens tidning Accent där det står ”Efter 0,25 promille försämrades bildkvalitén avsevärt” vilket är felskrivet av Accent.
Accent: ”resultaten är publicerade i Journal of Opththalmology” och där står ” 0,25mg/litre” vilket motsvarar 0,5promille. Och Lindh gör ett ordentligt självmål med denna studie:
”Moreover, this deterioration of vision is significantly greater in subjects with breath alcohol content in excess of 0.25mg/litre – the legal limit for driving in Spain and other countries and, also, that recommended by the World Health Organization (WHO)”.

Intressant perspektiv på ”tårögdhet” blir då när ministrar hinkar i sig 7 glas vin var – på arbetstid!
Betr:En studie visar att alkohol kan vara än mer allvarligt på sjön än i vägtrafiken” finns den eller står en riksdagsledamot och hittar på saker – igen?
På Facebook i gruppen ”sjöfyllerilagen” så framgår att ingen fått svar. Altom02 har ringt Eva Lindh utan framgång.

Klicka på Facebookbilder nedan för att komma till debatten.

Sveket från S och Anders Ygeman