Alltom02 har gått på Centerpartiet på Facebook – varför händer inget från er om utvärderingen?
Centerpartiet blockerade då alltom02!

Sjöpolisen tog fram bannstrålen de med när de ombads visa civilkurage då de dels sagt att ”alkohol är inget stort problem – båtfolket sköter sig” samt blev ifrågasatta hur lagen tillämpas vid vindkantring osv.