15.09.22 BåtSverige har fått ”svar” på sina skrivelser.

Detta är ”svaret” till båtorganisationerna per den 15.09.22.

Inledningsvis vill jag beklaga att svaret dröjde. De båtorganisationer som tillskrivit regeringen angående utvärdering eller översyn av sjöfyllerilagen fick svar på sina brev den 15 respektive 16 september i år. Även de har fått svaret att det för närvarande inte pågår något arbete inom departementet i anslutning till reglerna om sjöfylleri.

Din fråga om politiskt påverkansarbete kan med fördel ställas direkt till någon i justitie- och migrationsministerns politiska stab.

Med vänliga hälsningar

Stefan Jansson Rättssakkunnig Straffrättsenheten Justitiedepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Svar till Stefan Jansson från alltom02:

Hej igen Stefan.

Svaret till båtorg. måste varit förhastat. 

Svenska BåtUnionens m.fl skrivelse. Rubriken i skrivelsen: BEGÄRAN OM ÖVERSYN….


Kryssarklubben: 

hemställer Svenska kryssarklubben att regeringen, i enlighet med uttalade intentioner vid lagens tillkomst, föranstaltar om en utvärdering…”

SWEBOAT Samma rubrik som SBU ovan!

 

De BEGÄR således en översyn – inte ett svar – att det inte pågår någon.

Så! När infriar ni denna begäran jämte ” vid lagens tillkomst, föranstaltar om en utvärdering”?

Med vänlig hälsning

Ola Ljungberg


• FÖR ATT SE SKRIVELSERNA, KLICKA PÅ BILDEN NEDAN •

ALLIANSREGERINGEN SVEK BÅTSVERIGE. SVARADE ALDRIG PÅ DERAS SKRIVELSER. (LÄNK ARTIKEL TIDN.SKÄRGÅRDEN) 

ÄVEN S-REGERINGEN HAR ”BLÅST” VÄLJARNA OCH TIDNINGEN BÅTLIV. (LÄNK)


HUR LAGEN KOM TILL, ÖVERENSKOMMELSEN INOM ALLIANSEN

(klicka på bilden)