19.01.18. Norge vägrar igen införa den svenska promillelagen på sjön.

– Ingen færre ulykker med lav promille på sjøen

Ola Ljungberg advarer mot svenske tilstander i Norge hvor en streng promillelov ikke har gitt resultater. (LÄNK)

19.02.06 Ingen nye regler uten faktagrunnlag.

På båtpolitisk seminar på Stortinget i går var det politisk enighet om å få ned ulykker, men det ble understreket at tiltak må baseres på erfaring. (LÄNK)


Två länder med stor fritidssjöfart med få olyckor generellt men länder som skiljer sig åt diametralt när det gäller att stifta nya lagar.

I Sverige nykriminilaseras och avhändes eget ansvar och omdöme med detaljstyrning som val av måltidsdryck på fritiden. I Sverige stiftas lagar och förbud baserat på moraliskt tyckande:

“Kammarrätten i Stockholm har framfört att en promillegräns på 0,2 för fritidssjöfarten närmast ter sig som ett nykterhetspolitiskt förslag och saknar stöd i vetenskapliga studier. Hovrätten över Skåne och Blekinge har anfört att avgränsningen ter sig godtyckligt bestämd då det saknas utredning om huruvida den fångar in huvuddelen av de fartyg som promilleregeln bör avse. (LÄNK)