5 feb. 2019 kl. 10:43 skrev Elin Tysklind < elin.tysklind@regeringskansliet.se>:

Hej Ola,

Som jag skrev i mail den 29 januari 2019 har justitieminister Morgan Johansson tillsatt ett uppdrag för att bl.a. utvärdera den reform som vidtagits i fråga om en fast, nedre promillegräns för sjöfylleri av normalgraden. Uppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2019 och någon närmare information om tidsplanen därefter finns inte.

Jag är handläggare för frågan på Justitiedepartementet och du ser mina kontaktuppgifter nedan. Det går även bra att kontakta ämnesrådet Erland Koch.

Vänliga hälsningar,

Elin

Elin Tysklind
Rättssakkunnig
Justitiedepartementet
Straffrättsenheten
103 33 Stockholm
Tfn 08-405 81 16
Mobil 072-211 32 46
elin.tysklind@regeringskansliet.se

Den 2019-02-05 11:28:41 skrev Ola Ljungberg

Hej igen Elin och tack för svar.

När Lars Beckman kallade Morgan Johansson till en interpellationsdebatt där Morgan lutade sig på ett PM som Anna Hempel var handläggare för.

Då (som nu) var vi flera aktörer som uppvaktade Hempel med fakta inför PM:t.
Dessa fakta till 100% utelämnades i PM:t.

Via epost har jag flera gånger frågat Hempel hur detta kan komma sig,
hon svarade mig aldrig.

Båtfolket.se har skrivit följande:

Morgans infantila promemoria

Tills idag har regering och riksdag gjort ”allt” för att ducka i 0,2 frågan och med sedvanlig ängslighet (när det gäller frågor som berör alkohol). Den skatteunderstödda nykterhetslobbyn har ännu makt i Sverige.

I den förra debatten om 0,2 (våren 2017) lovade Justitieminister Morgan Johanson att ställa ut ett löfte om en promemoria i frågan. Den publicerades den 20/3 2017 och är dokument som belyser den totala okunnigheten om båtliv i Sverige. Promemorian fokuserar helt på hur antalet lagförda (haffade och straffade för promillehalt över 0.2) har minskat sedan 2010.

Inte underligt. Om man stiftar en lag att förbjuda vita kepsar på sjön, ställer ut mycket höga böter och sätter in Kustbevakning och Polis att göra regelbundna kontroller så är det klart att användning av vit keps minskar.

Men vad har det med sjösäkerhet att göra? Ingenting. Ingen – inte heller Transportstyrelsen – kan se någon korrelation mellan lagens införande och ökad säkerhet. Handläggaren av justitieministerns promemoria – Anna Hempel – vägrar svara på varför PM:et inte innehöll något av all den kritik osv som framförts, inte ens EN referens till båtorganisationernas diarieförda kritiska skrivelser.

Vad beror den totala faktaresistensen på? Inte ens att Transportstyrelsen som anmodar regeringen att göra en uppföljning av lagen tas upp i PM:et.

Det är denna typ av ”utvärdering” som inte får ske framgent. Det är ett ovärdigt och pinsamt dokument för en justitieminister.

Alltom02promillepasjon.se har även en artikel.

Vad finns det för garantier som säger att precis samma faktaresistens och verklighetsförändring som
uppvisades i Morgans PM via handläggaren Hempel inte kommer att upprepas nu?

Med vänlig hälsning
Ola Ljungberg
www.alltom02promillepasjon.se