Snabbfakta och "se upp!"

Begär ett protokoll om du blivit blåst! Du har lagen på din sida, och mycket mer.

Grundinfo:

4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297)  (länk).
-
I ett antal domar så verkar domstolarna inte döma någon annan än den som håller i rodret men detta utgör ingen garanti att lagen inte tillämpas som den är skriven.DIN RÄTTIGHET ÄR ATT FÅ ETT BLÅSPROTOKOLL OAVSETT UTSLAG! KRÄV DET PÅ PLATS - så skriv ut denna lagtext och ta med dig - både på land och på sjön

Lag om ändring i lagen om alkoholutandningsprov (1976:1090 från 1/7 2009: Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas. 

(länk till inplastat kort i plånboken)Artikel HelaHälsingland.

- På tisdagskvällen klockan 17.20 blev jag stoppad av polisen i Mohed. Jag tycker det är jättebra att de är ute efter vägarna och kollar bilisterna, men jag blev mycket besviken på polisernas bemötande i Mohed. Provet var negativt = ingen alkohol i utandningsluften. Då jag bad om protokoll av undersökningen svarade polisen: "Skojar du?"

Jag visade då en kopia av lagtexten (Lag om ändring i lagen om alkoholutandningsprov (1976:1090 från 1/7 2009). Där står: Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas.

Efter att ha uppvisat aktuell lagtext blev jag kallad Vrespelle och polismannen avvek för att utfärda begärt protokoll efter att i affekt rivit åt sig körkortet. Efter en stund dyker en helt annan polisman upp och spelar Allan och vill veta vad jag ska ha protokollet till. Jag svarar att det behöver jag inte upplysa om, varvid han upprepar frågan tre gånger och talar om att han minsann varit polis i 35 år och vet vad som gäller och att den aktuella lagtexten bara är en rekommendation som polisen tillämpar som den vill!

Han försöker dessutom provocera mig att säga att han inte följer svensk lag men då inte detta lyckas slänger han igen bildörren och försvinner. Så småningom kommer den ursprunglige polismannen tillbaka med körkortet och ett protokoll.

Vrespelle

Svar direkt

Det är helt korrekt att Lagen om alkoholutandningsprover ger den som undersöks rätt att begära ut protokoll och bevis på utförd åtgärd. Alla som kommer i kontakt med polisen har också rätt till ett bra bemötande och vi beklagar att insändarskribenten upplever att så inte varit fallet den här gången. Inom polisen jobbar vi ständigt med bemötandefrågor och vår kontakt med allmänheten, för att bibehålla ett högt förtroende och ha bra kontakt med medborgarna som vi är till för.

Lars Lindeberg

insatsledare PolisenMAYDAY ELLER PANPAN!
Om du åker ut på ett nödklassat
 larm med 0,2 promille innanför flytvästen så är det mycket viktigt att du till JRCC meddelar att du är på väg till den nödställde. Annars löper du stor risk bli en "fyllerist". Detta har hänt!
Polisen ansåg att förklaringen - på väg mot den nödställdes position - var en bortförklaring! 


Så här vansinnigt kan det även gå! Tre meter kostade 25.000kr på KBV's anmodan! Så se upp! (länk)


HD i en dom har sagt att omständigheterna måste vägas in. 

Man går således emot politikerna som jämställt båtar/bilar vilket innebär att man ska INTE acceptera böter på sjön då de är landböters bötesbeloppsnorm. Domstol ska avgöra från fall till fall där omständigheterna måste noggrant anges.
Ur tidningen Vi Båtägare


-

Om du blir anmodad att lägga till bredvid KBV/polis så se upp.

KBV/Polis när de bordat har skador uppstått. Därför ombeds den de ska kontrollera att borda dem.
>>>Om detta skriver Båtliv sidan 8-9.<<<
Uppstår då det skador så blir den som ska kontrolleras vållande.
Hjälp heller inte till, någon ombord, med tampar, fendrar osv då det troligtvis är en sjösäkerhetsmässig uppgift.
FlipperMarin tar bl. a upp detta att många fått sina båtar skadade.

S.k "fyllechaffis" således absolut ingen garanti. (Det är inte som på land)
Sjöpolisen/gruppchef Fredrik Josefsson: Han berättar att poliserna märkt att det blivit vanligare med fyllechaufför, att man som på land låter någon vara nykter och köra gänget. På sjön är detta dock inte så enkelt då den som kör måste ha rätt kompetens och alla som utför en väsentlig uppgift för sjösäkerheten kan ställas till svars. Detta gör att ägaren kan dömas för sjöfylleri utan att köra båten./.
Det är således inte bara ägaren, alla ombord som kan bli bötfällda. Se även artikel " lag utan legitimitet".
Bötesspann 20.000-90.000kr. Det är inte bara experter som anser lagen är rättsosäker, även ett flertal politiker.


 
prop. 1994/95:23, s23 s. 52fRiksdagen ställde sig bakom regeringens uttalanden och underströk för sin del att kriminalisering som metod för att försöka hindra överträdelser av olika samhällsnormer bör användas med försiktighet.


 

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här