19.02.27. Ställd fråga till Morgan Johansson

Bäste Justitieministern.

Med anledningen av Ditt uttalande "det är ingen mänsklig rättighet vara full på sjön", (länk)
Det har ingen hävdat och Sverige har alltid haft en lag mot sådant. Ingen förordar fylleri. 

Beträffande ditt uttalande.
Att du som justitieminister anser att 0,2‰ är att vara "full",  det är att missbruka ordet "fylleri".
Anser man det så är då riksdagens högtidliga öppnade då rena fylleslaget - för att inte tala om Nobelfesten.
0,2‰ är nämligen på denna nivå, Kustbevakningen: "käkar du godis till sjöss? Då kan du åka dit för fylleri" (länk)
• Fråga 1. Hur ställer du dig till detta, anser Du verkligen att man är "full" vid 0,2‰ ?

All forskning och statistik om det påstådda "sjöfylleriet" visar att sjöfylleriet är en myt.
Enligt SjörättsInstitutet finns inga offer alls inom promillelagens avgränsning 10meter/15knop sedan 1994, med tveksamhet möjligtvis 1 person.
Transportstyrelsen slår fast samma sak. (länk).

Tittar man på statistiken så sker de oerhört få olyckorna med båtar som inte alls faller inom den "nya" promillelagen avgränsningar på sjön.
• Fråga 2. Anser du att det då är en mänsklig rättighet att få vara "full" i dessa båtar?
• Fråga 3. Med beaktan din anställning om "fylla vid 0,2‰ och "mänskliga rättighet" -  vill du då skärpa lagen så den omfattar även båtarna som inte faller inom avgränsningen 10/15knop?
• Fråga 4. Är det försvarbart jaga ett problem som de facto finns i insjöar och vars storlek är på mer än 0,00X% i decimaler, med beaktan på hur hårt ansträngda de brottsbekämpande resurser är?

Norge nu i februari om införande av svensk 0,2‰- sjöfyllerilag i Norge: "Ingen nye regler utan faktagrunnlag" (länk)  När Sverige 2010 införde denna unika lag så remiss svarade rättsväsendet följande:
"Kammarrätten i Stockholm har framfört att en promillegräns på 0,2 för fritidssjöfarten närmast ter sig som ett 
nykterhetspolitiskt förslag och saknar stöd i vetenskapliga studier. Hovrätten över Skåne och Blekinge har anfört att avgränsningen ter sig godtyckligt bestämd då det saknas utredning om huruvida den fångar in huvuddelen av de fartyg som promilleregeln bör avse" (länk)
• Fråga 5. Är promillelagen nykterhetspolitisk eller är den för ökad sjösäkerhet? Var finns empiri som styrker sjösäkerhet mer än rättsväsendets knastertorra utlåtande: "ter sig mer som nykterhetspolitik"?
• Fråga 6. Sverige inför nykriminilaserande lagar utan faktagrunder. Norge inte. Inte Finland heller. Vad har Du för kommentar till detta?

Prof i straffrätt Nils Jareborg på regeringens uppdrag (stycke 4.1.2 TIO RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER)

1) Brott förutsätter att en gärning typiskt sett kränker eller hotar ett rättsligt erkänt intresse eller värde, 
som är möjligt att konkretisera och som ytterst kan föras tillbaka på individers intressen och värderingar. 

2) Kriminalisering måste vara generell, dvs. avse brottstyper. 

3) Bestraffning är samhällets mest ingripande och förnedrande sanktion. Kriminalisering bör därför enbart tillgripas i sista hand. För att kriminalisering skall framstå som befogad bör enligt Åklagarutredningen-90 således följande faktorer föreligga: 

a) ett beteende kan föranleda påtaglig skada eller fara, 


b) alternativa sanktioner står inte till buds, skulle inte vara rationella eller kräva oproportionerligt höga kostnader, 


c) straffsanktion krävs med hänsyn till gärningens allvar, 


d) straffsanktion skall utgöra ett effektivt medel för att motverka det icke önskade beteendet och 


e) rättsväsendet skall ha resurser att klara den eventuellt ytterligare belastning som kriminaliseringen innebär. Dessa principer återkommer även bland regeringens allmänna överväganden i den proposition som förslaget resulterade i (prop. 1994/95:23, s. 52 f.). Riksdagen ställde sig bakom regeringens uttalanden och underströk för sin del att kriminalisering som metod för att försöka hindra överträdelser av olika samhällsnormer bör användas med försiktighet.

• Fråga 7. Anser du att promillelagen på sjön är i linje med de rättsstatliga principerna ovan?  Vid Ja vänligen förklara.

Vänligen fly inte frågorna med att skylla på utvärderingen som skall vara klar i augusti år. Statistiken finns redan på plats och den talar sitt tydliga språk. Mina frågar kan du faktiskt svara på redan nu.Båtmässan öppnar nu den 1a mars, - tacksam för ditt svar att publicera i samband med den. 

Mvh
Ola Ljungberg /alltom02promillepasjon.seClick me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här