SD "blåser" väljarna på löften att utvärdera promillelagen!

Båtfolket i ett nyhetsbrev (länkskriver bl.a : "SD bryter sina löften", och mycket mer intressant därtill. 

 För S och SD är absolut medvetna om att man har friskrivit båtarna som förekommer i olycksstatistiken. Bland dessa "fribåtar" finns nämligen den större väljarmassan. Om man sjösätter en översyn riskerar man blottlägga att lagen bör omfatta även båtarna man friskrev om man ska uppnå någon ökad sjösäkerhet - därför vill man inte ännu påtvinga även dem denna fostrande nykterhetspolitiska signalpolitik, men enligt Transportstyrelsen skall lagen ses som ett delmål, - före en utvärdering! (länk)


S
 har inte "brutit" löftet att utvärdera, istället ignorerar man sitt löfte att utvärdera genom att säga: - det pågår för närvarande inte något sådant arbete.
En "snyggare" form av att inte stå för det man lovat.

Civilutskottet ordförande har till alltom02 mejlat att "regeringen [S] vill inte" [utvärdera] och det är märkligt att Civilutskottet (ett enigt sådant) ställer sig bakom en utvärdering och utgår från att regeringen följer frågan - fast man vet uppenbarligen att regeringen (inte denna regering heller) inte alls följer frågan.

Och i december 2015 ur SD´s motioner landsdagarna 2015 där en motion om att infria SD-röstfisket - att verkställa utvärderingen - så står SD inte för vad man sagt vid valet 2014 [artikeln Båtliv], ej heller vid Båttinget 5:e mars 2014 [Tony Wiklander] samt att man i civilutskottet 4e november 2015 då stod bakom en utvärdering:
Civilutskottets ställningstagande:
Utskottet [enigt] anser alltjämt att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även när det gäller det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010.(länk)

Detta ställningstagande stod således SD och S bakom, då, men SD nu:

....Sverigedemokraternas riksdagsgrupp ställde sig så sent som 2015-11-04 bakom förslaget att säga nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015 om utvärdering av skärpta regler för sjöfylleri. Sverigedemokraterna har således indirekt ställt sig bakom nuvarande regelverk. Då det i dagsläget inte finns tillräckligt med underlag eller argument för att riva upp gällande lagstiftning och återgå till tidigare lagstiftning föreslår partistyrelsen avslag på motionen. (skriven av Peter Whilner att SD ska infria och verkställa [SD:s löften] att utvärdera.

Civilutskottet säger NEJ till motionerna om utvärdering men anser samtidigt att det är angeläget att lagens följs upp, år ut och år in...
Och att det inte finns "tillräckligt med underlag eller argument för att riva upp gällande lagstiftning " är nonsens. Och utan en utvärdering - hur ska man annars få fram underlag? 
Det tog nämligen Norge knappt ett år (2015) att utvärdera och inte införa 0,2 - på basis av svensk dokumentation! (länk)
Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här