SSD representerar 700 000 aktiva båtmänniskor. "Två polismyndigheter?!" Polisförbundet "gynnar inte medborgarna"!

 

 Polisförbundet varnade

– I praktiken innebär förslaget att vi är på god väg mot två olika poliskårer, något som vare sig gynnar medborgarna eller de anställda inom polisen eller Kustbevakningen, säger Polisförbundets ordförande Jan Karlsson i en kommentar.
Jan Karlsson säger även att en fasförskjutning av den här kalibern förutsätter en bred samhällsdebatt. Politikerna bör enligt honom också noga överväga vilka konsekvenser förslaget får för brottsbekämpningen i framtiden.


Källa: (Saxat): KBV:s uppgifter.

Det är ingen tillfällighet att KBV, allt sedan den bildades varit utsatt för flera utredningar och många gånger för hård kritik. Enligt SSD: s uppfattning bör regeringen se över inte bara kusttjänstemännens befogenheter utan framför allt dess uppgifter och resultat.

Det betraktas som störande för den allmänna respekten för lag och ordning då polisens arbete tas över av en myndighet vars personal inte har rätt kompetens eller utbildning och som tillhör försvarsdepartementet.
I utredningen framhålls just detta förhållande. Redan i sin inledning säger man: ”... är den för verksamheten mest centrala författningen, lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning (LKP) både otydlig och inkonsekvent.”

Längre ned i utredningens sammanfattning förtydligar man detta: ” En inkonsekvent och otydlig lagstiftning är en nackdel inte enbart för myndighetens egen verksamhet, och de myndigheter den samverkar med, utan även för medborgarna. Otydligheterna riskerar gå ut över både rättssäkerheten och rättstryggheten, bl. a genom att myndighetens befogenheter och uppdrag inte överensstämmer med allmänhetens förväntningar.
SSD har praktiskt, via sina 250 000 medlemmar uppmärksammat denna brist på rättstrygghet. Det är SSD: s bestämda uppfattning att den ordningshållning och brottsbekämpning som kan behövas i skärgårdar, sjöar och längs kusten skall skötas av utbildad polis. Detta är f ö något som också utredarna konstaterat.

Var behövs samhällets resurser bäst?

Det begås fler brott och värre brott i Göteborg över en enda helg, än det begås i hela Bohusläns skärgård under hela sommaren. Samma förhållande gäller i Stockholm i förhållande till Stockholms skärgård. (relaterad artiklar: Vart är vi på väg? samt dubbla poliskårer?)

Sammanfattning

SSD delar utredarnas uppfattning att det behövs en ordentlig översyn av kustbevakningen, inte bara dess befogenheter utan även dess uppgifter.

SSD anser inte att Sverige behöver en ny polismyndighet som ligger under försvarsdepartementet. Sverige behöver inte två olika polismyndigheter.

SSD anser att man kan avveckla kustbevakningen och fördela dess uppgifter på följande befintliga myndigheter, tullverket, sjöfartsverket och polisen.


Relaterat.
Advokatsamfundet avstyrker förslaget att KBV blir brottsbekämpande resurs, får dubbla roller, inte godtagbart ur rättsperspektiv.
Åklagarmyndigheten : påtaglig risk för att KBV sammanblandar sina funktioner som tillsynsmyndighet respektive brottsutredande myndighet, vilket kan få olyckliga konsekvenser.
SSD representerar 700.000 aktiva båtmänniskor. Johan Pehrson (FP) i DN. - Båtfolket rasar.  "400.000 småbåtsägare tycker att jag är en förmyndargubbe".
I detta valår så får vi hoppas politikerna inser hur många de ställt under förmynderi utan att förklara varför.

Konsekvenser.
Aschberg "Red ut pråmröran".
SSRS nykterhetskontrollerades av KBV (m.m)
(S) motion med KBV exempel.
KBV K. Neijnes : Förstått vi är sedda på ett sätt jag inte tycker om.
 

Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här